Zelfs verkeerslichten emanciperen

Sofie is de naam van het vrouwtje in de verkeerslichten in Amersfoort.

Eind 2000 verscheen zij voor het eerst op het kruispunt voor het gemeentehuis. Volgens de Amersfoortse Courant van 12 december 2000 schreef ene "Papillion" in een handgeschreven brief aan het gemeentebestuur verantwoordelijk te zijn voor het vervangen van het traditionele mannetje in de verkeerslichten. Dit initiatief is door de gemeente Amersfoort omarmd. Inmiddels is Sofie op alle kruispunten tussen het station en het centrum en op de Stadsring te zien. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ze in alle verkeerslichten in de stad komt, maar dat zal nog wel jaren gaan duren, omdat Sofie alleen wordt geplaatst als er nieuwe verkeerslichten komen. Sinds september 2005 siert Sofie ook de wegwijzers voor voetgangers in de stad.

Bron: Wikipedia