Fileleed

De eerste...

De eerste file (in Nederland) ontstaat als gevolg van dagjesmensen die massaal op pad gaan. Het is dan 29 mei 1955, Eerste Pinksterdag. De file ontstaat op knooppunt Oudenrijn.

De drukste...

Op 8 februari 1999 werd de drukste ochtendspits tot nu toe genoteerd. Op het hoogtepunt stond er 975 km aan files, veroorzaakt door gladheid door een dik pak sneeuw. Ter vergelijking: op een gemiddelde werkdag staat er op de rijkswegen ongeveer 200 km file op het hoogtepunt van de ochtendspits. Dat betekent dat er dan op ruim 4% van het autosnelwegennet file staat.

Top 50

Jaarlijks maken zowel Rijkswaterstaat als de VerkeersInformatieDienst een File Top 50 De VerkeersInformatieDienst publiceert daarnaast elk kwartaal een Top 10. Uit deze ranglijsten valt af te leiden voor welke knooppunten en afritten de meeste file staat. Dit wordt uitgedrukt in "filedruk" waarbij de lengte van de file vermenigvuldigt wordt met de duur. Een file die 5 minuten lang 3 km is en daarna 3 minuten lang 2 km levert dus een filedruk op van (5x3)+(3x2)=21 kilometerminuten (kmmin).

Door de verbeterde inwinning van midden 2005 is een trendbreuk ontstaan. Begin 2006 becijferde de VerkeersInformatieDienst deze voor de filedruk op 25%. De verwachting is dan ook dat het record van de drukste spitsen binnenkort cijfermatig zal worden gebroken. Meer informatie op www.verkeersinformatiedienst.nl

Bron: Wikipedia