Wegwerkzaamheden Beter in Beeld

 

Wegwerkzaamheden zijn een belangrijke oorzaak van file, oponthoud en daarmee ergernis bij de weggebruiker. Dat voorkom je deels door als wegbeheerder aan te geven welke wegwerkzaamheden zijn ingepland en hoelang dit waar, welke overlast geeft.

 

De wegbeheerders in Midden-Nederland doen dat via Local Traffic Control, een digitale tool waarin zij alle informatie kunnen invoeren over werkzaamheden aan wegen waarvoor zij verantwoordelijk zijn. De verzamelde informatie wordt gebruikt om werkzaamheden op elkaar af te stemmen en om weggebruikers tijdig goed te informeren, bijvoorbeeld over alternatieve routes. De maatregel Wegwerkzaamheden Beter in Beeld (WBiB) heeft tot doel het gebruik van Local Traffic Control te verbeteren en deel uit te laten maken van regionaal verkeersmanagement.

 

Inzicht in wegwerkzaamheden voor weggebruiker

Binnen RVM bestaat de ambitie dat weggebruikers via een website ook inzicht krijgen in huidige en toekomstige wegwerkzaamheden. Of dat de informatie wordt gebruikt door lokale en/of regionale omroepen. Momenteel wordt gewerkt aan concrete plannen daartoe.