Wat is Regionaal Verkeersmanagement

 

Een van de pijlers binnen VERDER is het programma Regionaal Verkeersmanagement (RVM). Het programma bestaat uit maatregelen die het verkeer in Midden-Nederland zo regelen, dat meer voertuigen gebruik kunnen maken van de weg én de doorstroming verbetert.

 

Wat merkt de weggebruiker daarvan?

Verkeersmanagement bestaat vooral uit ICT-toepassingen die informatie over het verkeer inwinnen en analyseren. Op basis daarvan kunnen weggebruikers beter worden geleid en geïnformeerd. Met behulp van RVM wordt de informatievoorziening aan de weggebruiker sneller, beter en actueler, onder meer via panelen op en langs de weg. Daarnaast ervaren u en andere weggebruikers dat stoplichten en toeritdosering zo staan afgesteld, dat het verkeer ondanks drukte toch in beweging blijft. We staan met z’n allen minder lang onnodig stil.

 

Maatregelen RVM

Binnen het programma RVM zijn sommige maatregelen erop gericht informatie over verkeer in te winnen en te analyseren. Andere maatregelen zijn juist bedoeld om informatie te verstrekken aan de weggebruiker. Door alle maatregelen in samenhang met elkaar uit te werken heeft regionaal verkeersmanagement merkbaar effect op straat!