Utrechtse Databank voor Wegverkeergegevens

 

De maatregel Utrechtse Databank voor Wegverkeergegevens (UDW) komt neer op het verzamelen van actuele verkeersgegevens in Midden-Nederland. Dit gebeurt onder meer met behulp van een regionaal netwerk van Verkeersregelinstallaties (VRI’s). Naast de functie van stoplicht, zijn deze uitgerust met techniek om verkeersgegevens te verzamelen en door te sturen naar de databank van de regionale verkeersmanagementcentrale.


Nationale Databank Wegverkeergegevens

Op landelijke niveau is er sinds 2009 ook een Nationale Databank voor Wegverkeergegevens (NDW). Net als de andere regionale databanken levert de Utrechtse databank verkeersgegevens aan de nationale databank. De NDW stelt alle verzamelde informatie op haar beurt beschikbaar aan wegbeheerders, de regionale verkeersmanagementcentrale en serviceproviders, zodat die het verkeer beter kunnen regelen en/of weggebruikers kunnen voorzien van actuele verkeersinformatie.