Regionale Verkeersmanagementcentrale

 

Binnen het programma RVM is een sleutelrol weggelegd voor de Regionale Verkeersmanagementcentrale (RVMC). Via de verkeerscentrale wordt informatie over het verkeer ingewonnen, worden situaties geanalyseerd en worden door verkeersgeleiders maatregelen getroffen om het verkeer in Midden-Nederland optimaal te laten doorstromen.

Dat doen zij door bijvoorbeeld:

  • - stoplichten op belangrijke kruispunten tijdelijk langer op groen te laten staan
  • - wegvakken te sluiten of juist te openen
  • - de toestroom naar een snelweg te doseren met toeritdosering

 

De Regionale Verkeersmanagementcentrale Midden-Nederland is ondergebracht bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat in het Utrechtse Papendorp, net naast de A12.

 

Samenwerking

De Regionale Verkeersmanagementcentrale is actief sinds 2009. Sinds die tijd worden de activiteiten uitgebreid. Steeds meer VRI’s (Verkeersregelinstallatie’s/stoplichten), informatiepanelen ander technische systemen kunnen direct vanuit de centrale worden bediend door daartoe opgeleide verkeersgeleiders. In samenwerking met de bestaande wegbeheerders Rijkswaterstaat, provincie Utrecht en gemeenten in Midden-Nederland wordt steeds meer verkeer dan regionaal gecoördineerd. In 2013 is de Regionale Verkeersmanagementcentrale volledig operationeel.