Proof of Concept (PoC) Utrecht-Zuid

Eén van de innovatieve maatregelen onder de vlag van VERDER is de Proof of Concept Utrecht-Zuid. In dit project werken overheid en markt aan Dynamisch VerkeersManagement (DVM). In dit DVM project wordt netwerkbreed en geautomatiseerd het verkeer begeleid en gestuurd.Het studiegebied is de A12-parallelbaan richting Den Haag (tussen knooppunten Oudenrijn en Lunetten), plus het omliggende stedelijke wegennet. De in de PoC beproefde DVM regelaanpak verschilt aanzienlijk van het gebruikelijke verkeersmanagement. Essentieel is dat er niet wordt geregeld op de gevolgen (file) maar op de oorzaken, en dat maatregelen niet slechts lokaal maar gecoördineerd worden ingezet. Het hele proces is bovendien compleet geautomatiseerd.

 

Onderstaand wordt de regelaanpak in 2 animatie filmpjes uitgelegd:

  • De eerste video is wat algemener en voor hen die niet te diep op de inhoud willen ingaan
  • De tweede video gaat gedetailleerder over de werkwijze.

 

Daarnaast kunt u hier ook een managementsamenvatting lezen en/of downloaden.