Planning

 

Start

RVM is gestart in 2006 en duurt tot en met 2012. De eerste jaren stonden in het teken van voorbereiding: wat betekent regionaal verkeersmanagement voor Midden-Nederland, wat is het beoogde effect, welke (ICT) techniek is nodig en welke afspraken moeten wegbeheerders onderling gaan maken voor goede samenwerking? Daarnaast werden de eerste proeven gedaan met regionaal verkeersmanagement op de snelwegen A2, A27 en A28 en de wegen die daarna toe leiden. Onder meer door het plaatsen van Dynamische Route Informatiepanelen (DRIPS).


Nu realiseren

De komende jaren staat RVM steeds meer in het teken van realisatie. Er worden op tal van plekken camera’s geplaatst om het verkeer te observeren. Verkeersregelinstallaties (stoplichten) worden regionaal op elkaar afgestemd en er komen steeds meer informatiepanelen op en langs de weg. Deze en andere ICT gestuurde technieken worden bediend vanuit de regionale verkeersmanagementcentrale. Die krijgt in de loop der tijd steeds meer taken.


Klaar in 2012

Het programma RVM eindigt in 2012. De techniek is dan gerealiseerd, de wegbeheerders hebben goede afspraken gemaakt over taakverdeling en samenwerking en de regionale verkeersmanagementcentrale functioneert dan optimaal. Regionaal verkeersmanagement in Midden-Nederland is dan een feit.