Netwerk Geregeld

 

De RVM maatregel het Netwerk Geregeld (NG) houdt de ontwikkeling in van regelscenario’s. Een regelscenario is een verzameling van acties om het verkeer beter te geleiden en de doorstroming te bevorderen. Denk aan:

  • - de bediening van stoplichten
  • - toeritdosering
  • - het openen of juist sluiten van wegvakken
  • - het verstrekken van informatie via panelen op en langs de weg.
  •  

Op basis van de actuele verkeerssituatie en berekeningen, zorgt een verkeersgeleider met enkele drukken op de knop vanuit de verkeerscentrale dat een bepaald regelscenario in werking treedt.