Maatregelen op Straat

 

Maatregelen op Straat (MOS) komt neer op het realiseren van zichtbare en onzichtbare techniek op en lang de snelwegen en de provinciale en gemeentelijke wegen in Midden-Nederland. Zo zijn op tal van plekken in Midden-Nederland camera’s geplaatst om verkeer te observeren en informatie in te winnen. Hetzelfde geldt voor Dynamische Route Informatiepanelen (DRIPS) en Grafische Route Informatiepanelen (GRIPS). Naast snelwegen worden die op steeds meer belangrijke regionale wegen geplaatst.


Keten

Heel veel onmisbare techniek voor regionaal verkeersmanagement is voor de weggebruiker niet zichtbaar. Zo worden bestaande en nieuwe camera’s, DRIPS, GRIPS en VRI’s (Verkeersregelinstallaties) direct aangesloten op de regionale verkeersmanagementcentrale. Op die manier ontstaat een keten van aan elkaar gekoppelde techniek en apparatuur die effectief regionaal verkeersmanagement mogelijk maakt.