Communicatie

 

Communicatie binnen Regionaal Verkeersmanagement heeft tot doel de samenwerking te bevorderen tussen partijen en personen die betrokken zijn bij het programma RVM. Het gaat daarbij vooral om de wegbeheerders Rijkswaterstaat, provincie Utrecht en gemeenten in Midden-Nederland. Zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een succesvolle uitvoering van RVM. Daarnaast wordt communicatie ook ingezet om weggebruikers te informeren over regionaal verkeersmanagement: wat houdt het in, wat is het effect en wat betekent het voor mij persoonlijk?


Campagne

Een ander belangrijk aspect is de vraag in hoeverre communicatie kan bijdragen aan regionaal verkeersmanagement: welke tekst zet je op een Dynamisch Route-Informatiepaneel DRIP, is het effectief om verkeersmanagement te ondersteunen met campagnes via regionale en lokale media of op billboards langs de weg? En zo ja, hoe en wanneer? Tijdens wegwerkzaamheden bijvoorbeeld, of tijdens evenementen.