Beslissingondersteunend Systeem

 

Bij elke verkeerssituatie moeten verkeersgeleiders in de regionale verkeersmanagementcentrale weten welk ‘regelscenario’ zij in werking laten treden. Bijvoorbeeld stoplichten op een provinciale weg langer op groen te laten staan om daar de doorstroming van het verkeer te stimuleren. Of weggebruikers via informatiepanelen op en langs de weg te wijzen op een alternatieve route. Het Beslissingondersteunend Systeem (BOSS) helpt daarbij. Op basis van verkeersgegevens geeft het systeem advies welk scenario in werking moet treden, dus welke maatregelen genomen moeten worden om onnodig oponthoud te voorkomen.

 

Onderliggend wegennet

BOSS wordt al enige tijd toegepast door Rijkswaterstaat op snelwegen. Binnen RVM wordt het systeem doorontwikkeld voor Midden-Nederland. Gegevens van provinciale en gemeentelijke wegen worden dan ook meegenomen in de berekeningen en adviezen van BOSS.