De Auto Als Sensor

 

Op de middellange termijn, over vier tot vijf jaar, wordt het voertuig op de weg (auto, vrachtwagen, bus) een steeds belangrijker instrument bij (regionaal) verkeersmanagement. Navigatiesystemen als TomTom zijn dan zo ontwikkeld, dat zij vanuit het voertuig informatie verstrekken over locatie, reistijd en routes. Die informatie wordt vervolgens gebruikt om verkeerssituaties te analyseren, zodat verkeersgeleiders in de verkeermanagementcentrale daarop kunnen inspelen. Anderzijds krijgt de bestuurder van een voertuig via het navigatiesysteem zelf ook informatie: waar staan files, wat is de verwachte (extra) reistijd en kan ik oponthoud voorkomen door een andere route of tijdstip van vertrek te kiezen?

 

Samenwerking overheid en markt

De RVM maatregel De Auto als Sensor (DAAS) heeft tot doel de auto als instrument voor regionaal verkeersmanagement verder te ontwikkelen. Naast techniek, gaat het daarbij vooral ook om de samenwerking tussen overheid en markt. Daarbij is voor de auto-industrie en service providers een belangrijke rol weggelegd. Over het inwinnen en verstrekken van informatie via het voertuig moeten goede afspraken worden gemaakt. Onder meer over de kosten en over wie gebruik kan en mag maken van ingewonnen informatie. En hoe verhoudt zich dat tot de bescherming van privacy van weggebruikers?

 

Auto vervangt techniek op straat

Informatie over verkeerssituaties wordt nu in hoofdzaak nog ingewonnen via techniek op straat zoals meetlussen in de weg en observatiecamera’s. In de nabije toekomst gaat het voertuig die functie meer en meer overnemen. Dit kan aanzienlijke besparingen opleveren, want kostbare techniek op straat is dan niet meer nodig.