Waarom VERDER?

 

… omdat we niet stil willen staan!

Midden-Nederland is een aantrekkelijk gebied om te wonen en te werken. Dat zorgt ervoor dat de regio veel verkeer aantrekt. Reizigers passeren de regio, komen naar de regio toe omdat hun bestemming hier is of reizen binnen het gebied. Velen maken gebruik van de auto en dat zorgt voor drukte op de wegen. Eén van de gevolgen is de dagelijkse file rondom Utrecht en Amersfoort.
 

Samenwerken

We willen niet dat onze regio verder dicht slibt. Want dat heeft meer gevolgen dan alleen voor het verkeer. Ook voor de economische groei, de leefbaarheid, de veiligheid en het milieu is dat nadelig. We willen dus bereikbaar blijven. En dan is samenwerken nodig, want een reis houdt niet op bij gemeente- of provinciegrenzen.

 

Start VERDER

Rijk en regio tekenden daarom in november 2006 een bestuursakkoord. Zij maken samen 3,1 miljard euro vrij om de doorstroming in de regio te verbeteren. Het samenwerkingsprogramma waarin zij dat doen is VERDER, Mobiliteit in Midden-Nederland.

 

Het doel van VERDER is om in 2020 het verkeer in de regio beter te laten doorstromen. Om dat doel te bereiken, bestudeert en voert VERDER maatregelen uit. Zij kijkt daarbij naar maatregelen voor de auto, fiets, openbaar vervoer, verkeers- en mobiliteitsmanagement. Alle maatregelen samen vormen het VERDERpakket. De samenhang in het pakket maakt dat het werkt!

 

VERDER tot nu toe

We zijn al een paar jaar onderweg. Wanneer gebeurde wat? In het jaaroverzicht vindt u het terug.