Planstudies en uitvoering maatregelen

VERDER werkt aan het VERDERpakket. Maatregelen voor fiets, OV, auto, verkeers- en mobiliteitsmanagement worden tegelijkertijd en integraal bestudeerd (planstudies) en uitgevoerd. De samenhang in het pakket maakt dat het werkt!

 

Uitvoering regionale maatregelen

Een pakket van ruim 100 maatregelen is gezamenlijk door alle partners opgesteld. Alle maatregelen dragen bij aan een betere doorstroming van het verkeer. Doordat ze op elkaar aansluiten wordt het aantrekkelijker om gebruik te maken van de  fiets of om in het openbaar vervoer te stappen. De partners voeren dat pakket tussen nu en 2020 uit.

 

Door alleen te investeren in openbaar vervoer, fietsvoorzieningen en mobiliteitsmanagement lossen de bestaande knelpunten onvoldoende op. Maatregelen op de snelwegen blijven nodig.

 

Planstudie

In de 3 planstudies zoekt Rijkswaterstaat namens VERDER naar oplossingen voor de knelpunten op de snelwegen.

 

 

Tijdens een planstudie zijn er verschillende momenten waarop belanghebbenden hun mening kunnen geven of een inspraakreactie kunnen indienen.