Jaaroverzicht

 

2010

 • Start uitvoering regionaal maatregelenpakket
 • Keuze voorkeursalternatief Ring Utrecht
 • Onwerp-tracébesluit A27/A1

 

2009

 • Samenstelling regionaal maatregelenpakket is bekend
 • Keuze voorkeursalternatieven A27/A1
 • Keuze voorkeursalternatieven knooppunt Hoevelaken

 

2008

 • Uitbrengen startnotitie A27/A1
 • Uitbrengen startnotie Ring Utrecht
 • Uitbrengen startnotitie knooppunt Hoevelaken

 

2007

 • Opstellen van de  aanvullende verkenningen door VERDER. Daarin zijn de netwerken van openbaar vervoer, fiets, auto en goederenvervoer onderzocht, die de verschillende gebieden met elkaar verbinden. Op basis van de aanvullende verkenningen zijn de bereikbaarheidsopgaven bepaald.

 

2006

 • Start VERDER met de ondertekening van het bestuursakkoord door alle partners.

 

 • Verkenning naar de bereikbaarheidsproblemen in de regio Utrecht en Amersfoort. Deze verkenning is getoetst aan de bereikbaarheidsambities van de regio zoals die zijn vastgelegd in het Beoordelingskader. Uit deze verkenning is gebleken dat de regio Midden-Nederland zowel landelijk als regionaal een knelpunt is én blijft als er niets gebeurt.