Planstudie A27/A1

 

Probleemomschrijving

Door de centrale ligging behoren de snelwegen in de regio Midden-Nederland tot de drukste wegen in Nederland. Opstoppingen hier belemmeren de doorstroming en bereikbaarheid in het hele land, vooral tussen de Randstad en de rest van Nederland. Daarnaast is er veel verkeer binnen de provincie Utrecht zelf. Files zijn een dagelijks verschijnsel op het traject A27/A1.

 

De verkeersdrukte op het traject A27/A1 tussen Utrecht-Noord, knooppunt Eemnes en Amersfoort neemt steeds verder toe. Rijkswaterstaat onderzoekt in een planstudie hoe de bereikbaarheid en doorstroming structureel verbeterd kunnen worden, nu en in de toekomst.

 

Meer weten? Rijkswaterstaat voert de planstudies uit namens VERDER. Lees verder.

De documenten van de planstudie A27/A1 zijn hier te vinden.

 

Waar staan we nu?

 

Wanneer

Wat

mei 2008

Startnotitie Planstudie Utrecht Noord – knooppunt Eemnes – Bunschoten-Spakenburg (A27/A1) ter inzage. Mogelijkheid tot inspraak.

najaar 2008

Bevoegd Gezag stelt richtlijnen voor inhoud Milieueffectrapport vast.

2008 - 2010

Opstellen Milieueffectrapport (MER) en Ontwerp-tracébesluit (OTB).

najaar 2010

Ontwerp-tracébesluit (OTB) en Milieueffectrapport (MER) ter inzage. Mogelijkheid tot inspraak.

 

 

Tweede kwartaal 2014

Tracébesluit en aansluitend ter visie legging Tracébesluit en mogelijke beroepsprocedure bij Raad van State. *

2016-2018

Realisatie project A27/A1.

* De realisatiemijlpalen zijn verschoven. Deze kunnen effect hebben op de vaststelling van het Tracébesluit. Nadere informatie hierover volgt.

Planning is onder voorbehoud