Regionaal maatregelenpakket

 

Eén van de oplossingen om het verkeer beter te laten doorstromen is het verminderen van het aantal auto’s op de weg. Dat doet VERDER door het aantrekkelijker maken van alternatieve vervoersmiddelen. De samenwerkende overheden hebben daarvoor een maatregelenpakket met ruim 100 maatregelen vastgesteld.

 

Fiets, openbaar vervoer en onderliggend wegennet

Voorbeelden van maatregelen zijn:

  • goede fietsverbindingen met fietstunnels, zodat fietser niet voor het stoplichten hoeven te wachten
  • parkeergelegenheden bij stations om gemakkelijk over te stappen op het openbaar vervoer
  • maar ook verkeersinformatieborden langs de weg om bestuurders te wijzen op snellere, andere wegen is een oplossing.

 

Het pakket met samenhangende maatregelen wordt de komende jaren uitgevoerd. Alle maatregelen staan beschreven in het VERDER Projectenboek. De maatregelen voor fiets, openbaar vervoer en onderliggend wegennet zijn ook op de maatregelenkaart te vinden:

 

 

 


Naar de kaart »