Uitbreiden met 150 plaatsen
Uitbreiden met 500 plaatsen
Uitbreiden met 230 plaatsen
Nieuwe P+R-locatie
Overstapvoorzieningen verbeteren
Doorstroming buslijn 70 verbeteren
Doorstroming van fietsers en OV verbeteren
Bushaltes aanleggen
Haltes, looproute en sociale veiligheid verbeteren
Uitbreiden met 160 plaatsen
infrastructurele knelpunten verbeteren
Bijna 100% vrije baan voor OV aanleggen
Nieuwe directe busverbinding
Nieuwe locatie: precieze locatie wordt gezocht
Tramverbinding
Nieuwe busverbinding
Busverbinding tussen Nieuwegein – Papendorp - Leidsche Rijn Centrum verbeteren
Bustunnels aanleggen en aansluiting viaduct verbeteren
Busverbinding verbeteren
Busverbinding tussen Leidsche Rijn Centrum – Lage Weide – station Maarssen verbeteren
Snellere en betrouwbare route voor de bussen
Ontwikkelen tot regionaal openbaar vervoersknooppunt
Buslijnen op de huidige route versnellen
Buslijnen op de huidige route versnellen
Bustunnels aanleggen en aansluiting viaduct verbeteren