Huidige spoorwegovergang vervangen voor een spooronderdoorgang
Spooronderdoorgang aanleggen
Parallelweg aanleggen
Kruispunt verbeteren
Randweg en aansluiting A28 verbeteren
Rotondes Amersfoort aanpassen
Capaciteitsvergroting van de route N227-N224-N226 (bajonet)
Verbetering doorstroming westelijk kruispunt N210 ter hoogte van IJsselstein
Capaciteitsverbetering
Ontwikkelen van een ontsluiting op de A1
Nieuwe verbinding tussen Outputweg en Energieweg
Heideweg op Rondweg-oost aansluiten
Randweg en aansluiting A28 verbeteren