Home » Nieuws » VERDER presenteert gezamenlijk pakket mobiliteitsprojecten

VERDER presenteert gezamenlijk pakket mobiliteitsprojecten

geplaatst op 24 november 2008

Fundament voor verbetering bereikbaarheid Midden-Nederland

Het Utrechts Verkeer- en Vervoerberaad (UVVB) heeft een nieuw pakket aan mobiliteitsmaatregelen gepresenteerd. Het pakket bestaat uit een serie concrete maatregelen voor de fiets, het openbaar vervoer en mobiliteitsmanagement. Met deze zogenaamde ‘basismaatregelen’, die zijn voorbereid door het programmabureau VERDER, wordt letterlijk en figuurlijk het fundament gelegd voor verbetering van de bereikbaarheid van Midden Nederland en de doorstroom van het verkeer op de Ring rondom Utrecht en de wegen in de Driehoek tussen de A1, A27 en A28. Met deze basismaatregelen is een totale investering gemoeid van rond 75 miljoen euro.

De basismaatregelen staan vooral in het teken van verbetering van het openbaar vervoer, fietsverbindingen in de regio en stimulering van mobiliteitsmanagement. De verwachting is dat deze nieuwe projecten vooral positieve effecten hebben op de doorstroom van het verkeer op wegen van gemeenten en de provincie Utrecht. Extra maatregelen om de files op de rijkswegen terug te dringen blijven echter noodzakelijk. Daarin voorzien de Startnotities voor de Ring Utrecht en het Knooppunt Hoevelaken die de samenwerkende partijen inmiddels hebben afgerond en die vanaf 5 december gedurende 6 weken voor inspraak ter inzage liggen.

Kansen voor de bus en de fiets
Omdat er in de regio nog volop kansen zijn om het openbaar vervoer aantrekkelijk te maken als alternatief voor de auto stelt het UVVB veel nieuwe projecten voor verbetering van busverbindingen voor. Zo wordt de reistijd voor bussen op de N229 tussen Wijk bij Duurstede en Utrecht ingekort. Verbeteringen zijn er verder op busverbindingen tussen de Utrechtse Heuvelrug en De Bilt en in de vorm van een frequentieverhoging van buslijn 10 in de stadsdienst Utrecht. Voor promotie van Park + Rideplaatsen komt bovendien 1,8 miljoen euro beschikbaar. Ook fietsen naar het werk krijgt een extra impuls. Met een tunnel onder het spoor ontstaat een nieuwe fietsroute tussen De Uithof en Nieuwegein. Tussen Amersfoort-Noord en Nijkerk komt een nieuwe fietsverbinding. Tenslotte is het plan onder de N226 bij Hertekop (verbinding Leusden-Amersfoort) een fietstunnel aan te leggen en worden verspreid over de regio fietsparkeervoorzieningen bij diverse stations verbeterd.

Extra infrastructurele projecten in voorbereiding
Initiatieven voor het beter benutten van gemeentelijke en provinciale wegen zijn niet in de basismaatregelen opgenomen, met uitzondering van een project voor verbetering van de ontsluiting van bedrijventerrein De Isselt (Amersfoort) vanaf de N199. In voorbereiding is wel een aanvullend pakket dat in juni 2009 wordt behandeld in het UVVB. Daarin zijn naar verwachting vooral de grote infrastructurele maatregelen voor het onderliggende wegennet en openbaar vervoer opgenomen, die meer dan 10 miljoen euro kosten. Deze projecten moeten, samen met de planstudies voor het wegennet, het sluitstuk leggen op alle maatregelen in het VERDER-pakket. Afgelopen september heeft het UVVB overigens een aantal no-regret maatregelen gepresenteerd, eveneens ter hoogte van een bedrag van 50 miljoen euro gerpresenteerd, die zich richten op fietsprojecten, Park and Ride (P&R), mobiliteitsmanagement en Regionaal Verkeersmanagement (RVM).

Hoe nu verder?
De basismaatregelen worden na behandeling in de gemeenteraden en Provinciale Staten van Utrecht in maart 2009 besproken in het UVVB. Het volledige pakket aan mobiliteitsmaatregelen is eind 2009 bekend. De Startnotities voor de Ring Utrecht en het knooppunt Hoevelaken liggen vanaf 5 december gedurende 6 weken ter inzage. Vanaf dat moment loopt ook een inspraakronde. De voorlichtingsavonden zijn 10 en 16 december, 8 en 12 januari voor de Ring Utrecht en 11 en 18 december plus 7 januari voor het knooppunt Hoevelaken. Medio 2009 wordt door het UVVB over de uitkomsten van beide Startnotities een bestuurlijke voorkeursvariant vastgesteld, die voldoet aan de verkeersdoelstellingen, maar ook aan zaken als landschappelijke inpassing, luchtkwaliteit en geluidshinder. Daarna volgen procedures vooor milieu-effectrapportages en tracébesluiten. Start uitvoering van nieuwe projecten op rijkswegen is voorzien in 2014.
U vindt hieronder een overzicht van de data, tijdstippen en locaties van de informatieavonden die gedurende de inspraakperiode van de planstudies Ring Utrecht en Knooppunt Hoevelaken, worden georganiseerd.

VERDER, mobiliteit in Midden-Nederland, werkt aan de doorstroming en bereikbaarheid van de regio, nu en in de toekomst. Samenwerken is van belang, aangezien het verkeer niet ophoudt bij gemeente- en provinciegrenzen. Waarom VERDER? Omdat we niet stil willen staan.
De deelnemers van VERDER zijn: Rijkswaterstaat Utrecht, provincie Utrecht, Bestuur Regio Utrecht, Gewest Eemland, Gewest Gooi- & Vechtstreek, Regio Utrecht ZO, Regio Utrecht West, Gemeente Amersfoort, Gemeente Hilversum en Gemeente Utrecht.

 

Via onderstaande links kunt u de bestanden downloaden: 

Het VERDERpakket (1,8 MB)

Samenvatting Startnotitie Ring Utrecht (1,2 MB)

Samenvatting Startnotitie Knooppunt Hoevelaken (1,0 MB)

Informatieavonden Startnotities (0,05 MB)
 


Deel dit nieuwsbericht: