Home » Nieuws » Voortgang project A27/A12 Ring Utrecht

Nieuws september 2017


Voortgang project A27/A12 Ring Utrecht

geplaatst op 20 september 2017

In reactie op het Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht zijn er bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State 25 beroepen ingediend. Naar verwachting volgt de uitspraak hierop medio 2018. Ondertussen voert Rijkswaterstaat voorbereidende werkzaamheden uit.

 

Voortgang procedure

Begin 2017 lag het vastgestelde Tracébesluit A27/A12 Ring Utrecht ter inzage. In reactie daarop zijn 25 beroepen ingediend bij de Raad van State. De beroepen hebben betrekking op meerdere aspecten, waaronder het Programma Aanpak Stikstof (PAS).

 

De Raad van State heeft in het voorjaar prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie in Luxemburg over het PAS en de relatie met de Europese Habitatrichtlijn. Voor het project A27/A12 Ring Utrecht houdt dit in dat de 25 beroepszaken worden aangehouden totdat het Hof van Justitie antwoord geeft op de prejudiciële vragen.

 

Het Hof van Justitie in Luxemburg heeft begin augustus aan de Raad van State laten weten dat het de prejudiciële vragen over het PAS met voorrang gaat behandelen. De exacte termijn waarbinnen de prejudiciële vragen worden beantwoord, is niet bekend.Naar verwachting volgt de uitspraak medio 2018.
 

Start realisatie: 2020

Op het projectenblad in het MIRT Overzicht 2018 Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, is de startdatum voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de A27/A12 Ring Utrecht aangepast van 2018 naar 2020. Mede door de aanhoudingsbeslissing van de Raad van State en de verwachte uitspraak medio 2018 zullen de daadwerkelijke werkzaamheden aan de weg na 2019 beginnen.

 

In de periode 2017-2019 worden diverse voorbereidende onderzoeken uitgevoerd, zoals archeologisch veldonderzoek en flora- en faunaonderzoeken, en worden kabels en leidingen verlegd. Daarnaast werkt Rijkswaterstaat aan het aanbestedingsdossier. De openstelling van het project blijft gepland in de periode 2024-2026.
 


Deel dit nieuwsbericht: