Home » Nieuws » Vlotter en veiliger over de weg bij Utrecht

Nieuws mei 2016


Vlotter en veiliger over de weg bij Utrecht

geplaatst op 10 mei 2016

 

* Update 21 juni 2016: De periode van tervisielegging is inmiddels afgelopen. Alle ontvangen zienswijzen worden behandeld en beantwoord. De beantwoording van de zienswijzen kunt u lezen in de Nota van Antwoord. Deze zal naar verwachting in de eerste helft van 2017 verschijnen. *

 

Het verkeer op de wegen A27 en A12 rondom Utrecht kan in de toekomst vlotter en veiliger doorstromen en waar mogelijk verbetert de kwaliteit van de leefomgeving.
Vanaf dinsdag 10 mei tot en met 20 juni liggen de plannen hiervoor; het ontwerptracébesluit (OTB) en het milieueffectrapport (MER) A27/A12 Ring Utrecht, ter inzage op diverse locaties. Rijkswaterstaat organiseert de komende tijd ook een aantal informatieavonden waarin iedereen direct kan reageren op de plannen. Alle stukken staan op www.platformparticipatie.nl/ringutrecht en op www.ikgaverder.nl/documenten

 

Hoe ziet de weg er straks uit?

Middels een speciale informatiekaart kunnen geïnteresseerden zien hoe de nieuwe situatie gaat worden. Door te klikken op iconen op de kaart, krijgt de bezoeker een visualisatie  te zien met uitleg over de maatregelen voor de verschillende locaties langs de A27 en A12. Ook is op deze kaart te zien waar nieuwe geluidschermen komen te staan en hoe hoog deze worden. Rijkswaterstaat heeft daarnaast een film gemaakt waarin het project wordt toegelicht (zie onderaan deze pagina).
De informatiekaart is te vinden op media.xkp.nl/RWS/RingUtrecht/

 

Informatieavonden

In de periode van de tervisielegging organiseert Rijkswaterstaat een aantal informatieavonden. De inloopavonden beginnen om 16.30 uur en duren tot 20.30 uur. Vooraf aanmelden is niet nodig.

 

Datum

Locatie

Adres

Plaats

Dinsdag 17 mei

Aristo Accommodaties

Brennerbaan 150

Utrecht

Woensdag 18 mei

Gemeentehuis Houten

Onderdoor 25

Houten

Maandag 23 mei

NBC Congrescentrum

Blokhoeve 1

Nieuwegein

Woensdag 25 mei

Provinciehuis Utrecht

Archimedeslaan 6

Utrecht

Maandag 30 mei

HF Wittecentrum

Henri Dunantplein 4

De Bilt

Dinsdag 7 juni

Restaurant ‘t Oude Tolhuys

Weg naar Rhijnauwen 13-15

Utrecht

 

Indienen zienswijzen

In de MER staan de verwachte milieugevolgen van de plannen. Het OTB beschrijft de uitwerking van de wegvernieuwing, inpassing van de weg (het tracé) in de omgeving en maatregelen voor leefbaarheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan geluid en natuurcompensatie. Iedereen kan van 10 mei tot en met 20 juni 2016 (zes weken) een zienswijze kenbaar maken. 

 

Wat doen wij met alle reacties?

De ingediende reacties worden bekeken en afgewogen om te zien of en op welke punten het ontwerptracébesluit moet worden aangepast. Dit leidt uiteindelijk tot een definitief tracébesluit. De zienswijzen en de reacties hierop zijn terug te lezen in de Nota van Antwoord. De publicatie van dit document is tegelijkertijd met het tracébesluit. Publicatie van het tracébesluit staat gepland in het voorjaar van 2017.

 


Deel dit nieuwsbericht: