Home » Nieuws » Stand van zaken planstudie Ring Utrecht A27/A12

Nieuws april 2013


Stand van zaken planstudie Ring Utrecht A27/A12

geplaatst op 26 april 2013

De Commissie Schoof heeft eind maart haar bevindingen rondom de besluitvorming bij de planstudie Ring Utrecht A27/A12 overhandigd aan de Minister van Infrastructuur en Milieu. De bevindingen van de Commissie Schoof zijn op 8 en 25 april besproken in de Tweede Kamer.

 

Op basis hiervan heeft de Minister, gesteund door een meerderheid in de Tweede Kamer haar voorgenomen keuzes bevestigd. De hoofdvariant Selecteren, 2x7 rijstroken op de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd, een symmetrische verbreding bij Voordorp (binnen de contour van het huidige geluidsscherm) en een onderzoek naar een asymmetrische verbreding bij Groenekan worden verder uitgewerkt.

 

De komende periode wordt onder andere een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) uitgevoerd. De uitkomsten van de MKBA zijn naar verwachting in het eerste kwartaal van 2014 bekend. De minister heeft daarnaast aangegeven de waardevolle bomen in Amelisweerd te inventariseren. In een onderzoek wordt nauwkeurig in kaart gebracht welke bomen zich bevinden in de beoogde uitbreiding met 15 meter. Ook wordt onderzocht welke bomen kunnen worden verplant naar een plek elders in het gebied. Doel van het onderzoek is om zo veel mogelijk bomen duurzaam te handhaven. Hierbij wordt ook gekeken naar de kansen, onder andere door te kijken naar de mogelijkheden die ontstaan door het ‘Dak op de Bak’ dat de stad Utrecht en Amelisweerd met elkaar gaat verbinden. Het veldonderzoek wordt in mei/juni uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau. De resultaten van het onderzoek en de aanvullende analyse zijn naar verwachting na de zomer bekend.

 

Ook het meedenkproces met betrokkenen en belanghebbenden in de omgeving wordt vervolgd. Op 11, 13 en 17 juni organiseren we meedenkbijeenkomsten over verschillende ontwerplocaties. Dit zijn locaties zoals de Kromme Rijn-passage, het ‘Dak op de Bak’ en een aantal onderdoorgangen waar door de uitbreiding van de weg keuzes aan de orde zijn over de vormgeving en/of inrichting ervan. De opzet en onderwerpen van de drie bijeenkomsten zijn gelijk aan elkaar. Deelnemers ontvangen in mei een uitnodiging met een nadere toelichting over het doel en de invulling van de meedenkbijeenkomsten.


Deel dit nieuwsbericht: