Home » Nieuws » Onderzoek naar technische mogelijkheden Ring Utrecht

Nieuws juni 2012


Onderzoek naar technische mogelijkheden Ring Utrecht

geplaatst op 12 juni 2012

In het kader van de planvorming naar een mogelijke verbreding van de A27 rondom Utrecht kijkt Rijkswaterstaat uitgebreid naar de technische aspecten die hierbij komen kijken. Provincie Utrecht, gemeente Utrecht en Rijkswaterstaat hebben in 2011 een second opinion laten uitvoeren naar de technische mogelijkheden van een mogelijke verbreding van de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd. De verdiepte weg ligt voor een deel in een folie en de weg wordt gekruist door twee spoorviaducten.

 

In de second opinion is onder andere gekeken naar de aandachtspunten en mogelijke risico's van een verbreding in relatie tot het folie en de spoorviaducten. De bevindingen van deze extra toets zijn opgenomen in een presentatie met daarbij een toelichting en op 4 juni toegelicht aan een aantal vertegenwoordigers van bewoners- en belangenorganisaties. Verbreden van de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd is volgens de second opinion technisch complex. Dit is in lijn met de uitkomst van eerdere onderzoeken uit de planstudie. Er wordt daarnaast aangegeven dat er mogelijkheden zijn om met deze complexiteit om te gaan. In het vervolg van de studie worden de technisch complexe aandachtspunten nader onderzocht.

 

U kunt de second opinion hier bekijken. In de film hieronder is de toelichting te zien op de technische aspecten rondom het folie. Indien daar interesse voor is kunnen Provincie, gemeente en Rijk een aanvullende toelichting verzorgen. De informatie uit de second opinion is tevens opgenomen in rapportage 1e trechterstap Ring Utrecht A27/A12 van februari 2012. Dit document is samen de second opinion en alle andere belangrijke documenten over de planstudie te vinden via www.ikgaverder.nl/documenten.


Deel dit nieuwsbericht: