Home » Nieuws » Oostelijke aansluiting Hoevelaken op de A1 blijft

Nieuws mei 2012


Oostelijke aansluiting Hoevelaken op de A1 blijft

geplaatst op 8 mei 2012

Rijk en regio zijn overeengekomen dat de oostelijke aansluiting Hoevelaken op de A1 behouden blijft. Bij de aanpassing van knooppunt Hoevelaken zullen de op- en afritten van en naar Apeldoorn blijven bestaan. Hierdoor blijven Hoevelaken en het bedrijventerrein Wieken-Vinkenhoef van en naar het oosten bereikbaar en neemt de kans op sluipverkeer af. Hiermee wordt een wens vanuit de regio meegenomen in het eisenpakket voor de aanpak van het knooppunt. Dit is een mooi resultaat van de samenwerking tussen regio en Rijk.

 

Oostelijke aansluiting
In een eerder convenant uit 2000 was afgesproken dat, in ruil voor de nieuwe aansluiting Vathorst-Corlaer op de A28, de aansluiting Hoevelaken op de A1 dicht zou gaan. Om te zorgen voor een goede verbinding richting het oosten hebben Rijk en regio nu afgesproken dat de aansluiting Hoevelaken van en naar het oosten wordt meegenomen in het eisenpakket voor de aanpak van het knooppunt. De in het knooppunt voorziene verbindingsweg van de Hogeweg richting Apeldoorn vervalt. In samenhang hiermee verdubbelt de gemeente Amersfoort de toekomstige Energieweg. Het verkeer van/naar de Hogeweg gaat straks via de Energieweg en de Oostelijke afsluiting Hoevelaken van/naar Apeldoorn rijden. De toe- en afritten naar Amsterdam, Zwolle en Utrecht worden vooralsnog niet in het eisenpakket meegenomen. Het kan zijn dat het openblijven van de andere toe- en afritten als wens wordt opgenomen. Dit wordt de komende tijd in kaart gebracht.

 

Aanpak knooppunt Hoevelaken
Het knooppunt Hoevelaken heeft een vaste plaats in de file-top-25. Rijkswaterstaat gaat daarom het knooppunt Hoevelaken aanpakken. De A1 tussen Bunschoten en Barneveld en de A28 tussen Leusden en Nijkerk worden verbreed en het knooppunt wordt aangepast. De aanbesteding voor het aanpassen van het knooppunt en de wegen daarnaartoe gebeurt op een nieuwe manier. Wegenbouwers worden zoveel mogelijk geprikkeld om naast de gestelde eisen zoveel mogelijk wensen van rijk en regio uit te voeren. De wegenbouwer die binnen het budget alle eisen en de meeste wensen uitvoert, wordt het werk gegund. Rijk en regio zijn momenteel bezig met het opstellen van het eisen- en wensenpakket. De keuze voor de wegenbouwer volgt naar verwachting in 2014. De werkzaamheden staan gepland voor 2017 – 2020.

 

Resultaten omgevingsonderzoek
Bij het opstellen van het eisen- en wensenpakket speelt de mening van de omgeving een belangrijke rol. De afgelopen weken is onderzocht wat omwonenden en bedrijven rond knooppunt Hoevelaken belangrijk vinden in relatie tot de toekomstplannen voor het knooppunt. Vermindering van geluidsbelasting door snelwegverkeer, verbeteren van de luchtkwaliteit en het behouden van de aansluiting Hoevelaken op de A1 zijn volgens de geënquêteerden de belangrijkste onderwerpen om rekening mee te houden. Aan het onderzoek werkten 1078 omwonenden en 209 bedrijven mee. Naast het omgevingsonderzoek zijn ook de bij het project betrokken belangengroepen gevraagd naar hun mening. Hun belangrijkste wensen en belangen komen overeen met de genoemde wensen uit het onderzoek. Met de informatie van het onderzoek kunnen bestuurders, raden en staten van de betrokken overheden afgewogen en onderbouwde besluiten nemen over de aanpak van het knooppunt.

 

Samenwerking
In het project knooppunt Hoevelaken werken de provincies Utrecht en

Gelderland, de gemeenten Amersfoort, Nijkerk, Leusden, Bunschoten, Barneveld en

het Waterschap Vallei en Veluwe io samen met het ministerie voor Infrastructuur en

Milieu. De aanpak van knooppunt Hoevelaken is onderdeel van het samenwerkingsprogramma VERDER, mobiliteit in Midden-Nederland.


Deel dit nieuwsbericht: