Home » Nieuws » Ring Utrecht stap verder

Nieuws februari 2012


Ring Utrecht stap verder

geplaatst op 9 februari 2012

Rijk en regio hebben met elkaar overeenstemming bereikt welke kansrijke varianten van de planstudie Ring Utrecht verder worden bestudeerd. Partijen werken nauw samen aan een trechterproces om te komen tot een voorkeursvariant voor de wegverbreding van de Ring A27/A12 en opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). De eerste trechterstap is nu afgerond. Met deze informele tussenstap is een groot aantal niet-kansrijke varianten afgevallen.

Besluitvorming Planstudie Ring A27/A12
Voor de A27/A12 is besloten om de hoofdvariant Splitsen en een nieuwe variant uit te werken. Splitsen gaat uit van een bypass voor het verkeer op de A27 ten zuiden van knooppunt Lunetten naar de A28 ten oosten van knooppunt Rijnsweerd en vice versa. Tussen deze knooppunten betekent dit 6 of 7 rijstroken in beide rijrichtingen. Uit het onderzoek is tevens gebleken dat een combinatie van een aantal kansrijke elementen uit verschillende hoofdvarianten mogelijk is. Deze nieuwe hoofdvariant heet Selecteren en wordt de komende periode nader uitgewerkt.

Besluitvorming Planstudie Ring Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)
Voor de NRU geldt een voorkeur van 2x2 rijstroken en een rijsnelheid van maximaal 80km/u. Varianten die uitgaan van uitbreiding van het aantal rijstroken en verhoging van de maximumsnelheid naar 100 km/u vallen af bij verder onderzoek naar verbetering van de verkeersafwikkeling op de NRU langs Overvecht. Tot dit besluit komen de bestuurders op basis van de gezamenlijke conclusies van vakspecialisten, omwonenden en belanghebbenden.

De uitkomsten van beide onderzoeken zijn opgenomen in een tweetal trechterdocumenten die zijn voorgelegd aan de gezamenlijke bestuurders: gemeente Utrecht, provincie Utrecht, Bestuur Regio Utrecht (BRU) en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M). De trechterdocumenten zijn, samen met de besluittekst en het advies van het Kwaliteitsteam, hier te vinden. 

Vervolgproces
In de volgende fase worden de overgebleven hoofdvarianten voor de NRU en de A27/A12 verder onderzocht. Hierbij wordt gekeken naar de concrete uitvoering van de weg, aansluitingen, knooppunten en ongelijkvloerse kruisingen. Het gaat hierbij niet alleen om verbetering van de bereikbaarheid maar ook om de omgevingskwaliteit van de op te waarderen wegen. Zowel bij de NRU als de A27/A12 worden belanghebbenden actief betrokken in de vorm van inpassingsateliers en meedenkbijeenkomsten. Halverwege dit jaar moet er een advies liggen voor een tweede trechterstap van de A27/A12 en de NRU. De laatste trechterstap, waarna één voorkeursvariant overblijft, is eind 2012 voorzien. Deze voorkeursvariant wordt tot op detailniveau uitgewerkt tot een (Ontwerp-)Tracebesluit voor de Ring A27/A12 en een (Ontwerp-)Bestemmingsplan voor de Noordelijke Randweg Utrecht.


Deel dit nieuwsbericht: