Home » Nieuws » Spitsvrij heeft 5000 deelnemers

Nieuws november 2011


Spitsvrij heeft 5000 deelnemers

geplaatst op 28 november 2011

De 5000ste deelnemer aan Spitsvrij is verwelkomd, het spitsmijden project voor de driehoek Utrecht-Amersfoort-Hilversum. Gerrit Klaas van der Vaart ontving op zijn werkplek bij Spitsvrij werkgever Intergamma een bloemetje uit handen van gedeputeerde Remco van Lunteren.

 

Met de 5000ste deelnemer is in principe het maximum aantal deelnemers aan Spitsvrij bereikt. Belangstellenden kunnen zich nog wel op een wachtlijst laten zetten omdat er gedurende het project altijd mensen hun deelname zullen beëindigen, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing.

 

Gedragsverandering via een beloning en informatievoorziening

Het doel van Spitsvrij is een betere verkeersdoorstroming in de driehoek Utrecht-Amersfoort-Hilversum. Met het project wordt ervaring opgedaan met het bevorderen van gedragsverandering via een beloning en via informatievoorziening. In de driehoek Utrecht-Amersfoort-Hilversum rijden 60.000 frequente spitsrijders rond. In korte tijd heeft daarvan 8,5% zich aangemeld als deelnemer aan Spitsvrij.

 

De komende periode vinden er metingen en enquêtes plaats. Deze onderzoeken laten straks onder andere zien in hoeverre deelnemers hun reisgedrag wijzigen, van welke alternatieven ze gebruik maken, en wat de motieven van deelnemers zijn. Naar verwachting zijn de eerste uitkomsten in het eerste kwartaal van 2012 bekend.

 

Een VERDER maatregel
Spitsvrij maakt deel uit van het maatregelenpakket van VERDER. Lees voor meer informatie verder op  www.spitsvrij.nl.


Deel dit nieuwsbericht: