Home » Nieuws » Planstudie Ring Utrecht A27/A12

Nieuws augustus 2011


Planstudie Ring Utrecht A27/A12

geplaatst op 18 augustus 2011

Het voorkeursalternatief en de aanvullende richtlijnen voor de tweede fase van de planstudie Ring Utrecht A27/A12 zijn bekend. Maar hoe komt de weg op de verschillende locaties eruit te zien? Hoe worden de viaducten, aansluitingen en knooppunten vormgegeven? De komende onderzoeksfase moet antwoord geven op deze en vele andere vragen.

 

Meedenken

Bij de uitwerking naar een voorkeursvariant door inhoudelijke experts betrekt Rijkswaterstaat, naast regionale partners zoals betrokken gemeenten en de provincie Utrecht, ook belanghebbenden en (vertegenwoordigers van) omwonenden uit de directe omgeving van de snelweg. Als voorbereiding heeft Rijkswaterstaat de afgelopen periode gesprekken gevoerd met individuele omwonenden, bewonersgroepen, belangenorganisaties, wijkbureaus, omliggende gemeenten en andere belanghebbenden. In deze gesprekken is het proces voor de komende tijd toegelicht.

 

Startbijeenkomsten

Het meedenkproces begint met twee startbijeenkomsten in september. Daarna volgen inhoudelijke bijeenkomsten waarbij omwonenden en belanghebbenden per locatieontwerp op de A27 kunnen meedenken.

 

Trechtering
De meedenkbijeenkomsten passen in het proces om van circa 800 varianten te komen tot één voorkeursvariant. Deze ‘trechtering’ vormt fase 2A van de studie. De eerste stap is het laten afvallen van alle varianten die geen oplossing bieden voor het verkeerskundig probleem of die technisch onmogelijk zijn. In de volgende stap wordt gekeken naar de inpassing van het ontwerp in de omgeving. De meedenkbijeenkomsten zijn onderdeel van deze tweede stap.

 

Vervolgfase
De uiteindelijke keuze voor een voorkeursvariant voor de A27/A12 is een bestuurlijke overweging op basis van de onderzoeksgegevens en de opbrengst van de meedenkbijeenkomsten. Daarna, in fase 2B, wordt de voorkeursvariant verder uitgewerkt tot een Ontwerp Tracébesluit (OTB). Het OTB beschrijft in detail hoe de weg eruit komt te zien, de effecten van de aanpassing van de weg en de maatregelen die worden getroffen voor leefbaarheid en milieu. Het is mogelijk om op het OTB een zienswijze in te dienen.


Deel dit nieuwsbericht: