Home » Nieuws » Planning Uithoflijn bekend

Nieuws mei 2011


Planning Uithoflijn bekend

geplaatst op 24 mei 2011

Het Dagelijks Bestuur van Bestuur Regio Utrecht heeft op 23 mei de totale planning voor de Uithoflijn vastgesteld. Daaruit blijkt dat reizigers vanaf 2018 per tram zullen kunnen reizen tussen Utrecht Centraal Station en De Uithof. De Uithoflijn is nodig om De Uithof bereikbaar te houden. De planning is onderdeel van het projectbesluit waarover gemeente en regio in juni zullen beslissen, op voorwaarde dat het Rijk definitief besluit 110 mln. euro bij te dragen. De planning is realistisch: eventuele meevallers zijn er nog niet in verwerkt.

 

De Uithoflijn wordt voorbereid in een nauwe samenwerking tussen de gemeente Utrecht en Bestuur Regio Utrecht. De stad en de regio willen de reizigers zo snel mogelijk een goede en veilige tramverbinding bieden tussen Utrecht Centraal Station en De Uithof. In 2010 is daartoe definitief de keuze gemaakt voor het tracé om de zuidkant van de binnenstad. Daar zal een openbaar-vervoerbaan worden aangelegd voor een hoogwaardige bus- of tramverbinding.

 

Planning onderdeel van projectbesluit
Eind vorig jaar werd bekend dat het Rijk onder voorwaarden de noodzakelijke financiële bijdrage wil leveren voor een tramverbinding. Na die toezegging kon worden gestart met de voorbereiding van het projectbesluit. Op grond daarvan kunnen de gemeenteraad van Utrecht en het algemeen bestuur van de regio in juni goed onderbouwd het principebesluit voor een tram nemen. Onderdeel van het projectbesluit is de integrale planning, waarin alle noodzakelijke technische, praktische en bestuurlijke stappen zijn doorgerekend. De inhoud van het voorgenomen projectbesluit Uithoflijn zal later worden bekend gemaakt. De planning vond echter inmiddels zijn weg al naar de publiciteit.

 

Behalve aanleg trambaan ook aanschaf trammaterieel
De aanleg van de trambaan is vanzelfsprekend een grote stap in de realisering van een tramverbinding. De aanschaf van nieuwe en moderne trams is een andere stap die in de praktijk veel tijd blijkt te kosten. Daartoe moeten de specificaties van de trams nauwkeurig worden bepaald, waarna volgens Europese aanbestedingsregels de fabrikant wordt geselecteerd. Vervolgens kan deze beginnen met bouwen. Intussen wordt de trambaan aangelegd en vinden de andere noodzakelijke werkzaamheden plaats, waaronder de uitbreiding en vernieuwing van de remise in Nieuwegein. Als de trambaan en de eerste tramstellen zijn opgeleverd, begint het uitgebreide testproces. Volgens planning vindt dat in 2017 plaats. De werkelijke exploitatie - rijden met reizigers - kan dan begin 2018 van start gaan.

 

De Uithoflijn is één van de ruim honderd maartregelen in het VERDERpakket. 


Deel dit nieuwsbericht: