Home » Nieuws » Zienswijzen Ontwerp-tracébesluit A27/A1 samengevat

Nieuws februari 2011


Zienswijzen Ontwerp-tracébesluit A27/A1 samengevat

geplaatst op 7 februari 2011

Het Ontwerp-tracébesluit voor de A27/A1 heeft eind 2010 zes weken ter inzage gelegen. Er zijn 460 zienswijzen binnengekomen bij het Centrum Publieksparticipatie (CPP). Het CPP heeft een korte samenvatting gemaakt van de ontvangen reacties. Dat document kunt u  hier downloaden.

 

Op dit moment analyseert Rijkswaterstaat alle reacties. Mede op basis van de aandachtspunten in de zienswijzen wordt het Ontwerp-tracébesluit uitgewerkt naar een Tracébesluit. Daarnaast werkt Rijkswaterstaat aan de antwoorden op de zienswijzen. Bij de publicatie van het Tracébesluit ontvangen de indieners schriftelijk antwoord. Naar verwachting zal dit halverwege het jaar zijn.

 

Parallel aan dit besluitvormingstraject gaat Rijkswaterstaat in gesprek met bewonersgroepen over de vormgeving van de geluidsschermen langs de A27 en A1. Betrokken bewonersgroepen ontvangen hier binnenkort meer informatie over.

 

VERDER
In VERDER werken gemeenten, provincie en het rijk samen om de bereikbaarheid van de regio Midden-Nederland te verbeteren. VERDER onderzoekt welke maatregelen nodig zijn, zodat het verkeer in 2020 beter doorrijdt. Investeren in openbaar vervoer, fiets, verkeersmanagement en lokale wegen is daarbij belangrijk. Daarnaast blijven maatregelen op de snelwegen nodig. Daarom bestudeert VERDER in planstudies met welke maatregelen de snelwegen bereikbaar blijven.


Deel dit nieuwsbericht: