Home » Nieuws » MER 1e fase Ring Utrecht: advies over MER openbaar

Nieuws oktober 2010


MER 1e fase Ring Utrecht: advies over MER openbaar

geplaatst op 13 oktober 2010

Bewoners en andere belanghebbenden hebben afgelopen weken een reactie kunnen geven op het Milieu Effectrapport 1e fase (MER) van de planstudie Ring Utrecht. Dat deden zij schriftelijk of op de vier bewonersavonden die VERDER organiseerde. De onafhankelijke Commissie m.e.r. heeft de opbrengst van deze raadpleging meegenomen bij het opstellen van haar toetsingsadvies over het MER 1e fase. Dat advies is aangeboden aan de bestuurders die het voorkeursalternatief voor de Ring Utrecht zullen vaststellen.

 

Advies Commissie m.e.r.

De Commissie geeft een onafhankelijk oordeel over de robuustheid van het MER: zijn de onderzoeken conform de vastgestelde richtlijnen uitgevoerd, zijn de gemaakte keuzes goed onderbouwd en navolgbaar. Daarnaast geeft zij aandachtspunten voor de MER 2e fase.

 

De Commissie m.e.r. heeft haar advies openbaar gemaakt. Op de website van de Commissie kunt u het advies en het persbericht downloaden.

 

Vervolg

Het voorkeursalternatief voor de Ring Utrecht wordt naar verwachting dit najaar vastgesteld door het Bevoegd Gezag; de gemeente Utrecht, de provincie Utrecht, het ministerie van VROM en het ministerie Verkeer en Waterstaat. Over de stappen die de planstudie daarna doorloopt leest u meer op de website van VERDER.

 

Documenten downloaden

- Volledig advies van de Commissie m.e.r.

- Samengevat consultatiedocument vanuit VERDER

- Ontvangen reacties (geanonimiseerd)


Deel dit nieuwsbericht: