Home » Nieuws » Start vervolgfase planstudie Knooppunt Hoevelaken

Nieuws januari 2010


Start vervolgfase planstudie Knooppunt Hoevelaken

geplaatst op 18 januari 2010

Planstudie Knooppunt Hoevelaken start met een vervolgfase: het gedetailleerd uitwerken van het voorkeursalternatief. De richtlijnen die daarvoor nodig zijn, zijn getekend door de ministers van V&W en VROM.

 

Vervolgfase
De vervolgfase bevat het tot in detail invullen en uitwerken van het voorkeursalternatief. Dit levert een ontwerp-tracébesluit en een milieueffectrapportage op. Daarin wordt ingezoomd op milieu- en leefbaarheidsaspecten zoals lucht en geluid. Ook een goede inpassing is hierbij een belangrijk aandachtspunt.

 

Richtlijnen
De ondertekende richtlijnen geven de kaders aan waarbinnen het voorkeursalternatief wordt uitgewerkt: de te onderzoeken aspecten en specifieke aandachtspunten hierbij. Ze zijn aanvullend op de richtlijnen van de 1e fase. Beide documenten zijn niet los van elkaar te lezen.
De richtlijnen zijn gebaseerd op de resultaten van de consultatie met de omgeving die in het najaar van 2009 heeft plaatsgevonden en op het advies van de onafhankelijke commissie voor de milieueffectrapportage (commissie m.e.r.).

 

Planning Knooppunt Hoevelaken
Het voorkeursalternatief (vastgesteld op 3 november 2009) bestaat uit het alternatief Verbreden uit de Startnotitie aangevuld met kansrijke elementen uit het alternatief Sorteren. Het alternatief Verbreden bestaat uit het aanleggen van extra capaciteit op de wegen die naar het knooppunt leiden én aanpassingen aan het knooppunt Hoevelaken. Bij Sorteren wordt gekeken naar het splitsen van doorgaand en lokaal verkeer.

Volgens huidige planning zijn het ontwerp-tracébesluit en de MER in het najaar van 2011 gereed. Op dit voorstel is weer inspraak mogelijk. In 2012 volgt dan een Tracébesluit waarop beroep bij de Raad van State mogelijk is. Start van de uitvoering van Knooppunt Hoevelaken is voorzien in 2016.

 

VERDER
VERDER, Mobiliteit in Midden-Nederland werkt aan de doorstroming en bereikbaarheid van de regio Midden-Nederland, nu en in de toekomst. Samenwerken is van belang, aangezien het verkeer niet ophoudt bij stads- en provinciegrenzen. De deelnemers van VERDER zijn: Provincie Utrecht, Rijkswaterstaat Utrecht, Bestuur Regio Utrecht, Bureau Regio Amersfoort, Gewest Gooi- en Vechtstreek, Regio Utrecht West, Regio Utrecht Zuidoost en de gemeenten Amersfoort, Hilversum en Utrecht.

 

Hier kunt u de richtlijnen MER 1e fase en de aanvullende richtlijnen MER 2e fase voor Knooppunt Hoevelaken downloaden.


Deel dit nieuwsbericht: