Home » Nieuws » Resultaten alternatieve studies voor Ring Utrecht

Nieuws december 2009


Resultaten alternatieve studies voor Ring Utrecht

geplaatst op 8 december 2009

Vandaag heeft VERDER de resultaten van het onderzoek naar de “Kracht van Utrecht” en het OV+++ pakket gepubliceerd. Deze studies zijn door de betrokken overheden beoordeeld als bouwstenen voor verbetering van het verkeer op de Ring Utrecht. De conclusie van het Bevoegd Gezag is dat beide studies een goede impuls geven voor het openbaar vervoer, maar onvoldoende oplossing voor de knelpunten op het hoofdwegennet bieden.

 

De "Kracht van Utrecht" is een studie naar een pakket maatregelen zoals voorgesteld door Natuur en Milieu Utrecht en de Vrienden van Amelisweerd, waarbij voornamelijk wordt ingezet op openbaar vervoer, anders betalen voor mobiliteit en mobiliteitsmanagement. Het grote knelpunt op de Ring Utrecht op de A27 bij de bak Amelisweerd wordt niet opgelost door het maatregelenpakket uit de Kracht van Utrecht en OV+++. Het uitvoeren van de ov-maatregelen brengt ook een grote inpassingsopgave met zich mee. Daarnaast overschrijdt dit pakket aan maatregelen (meer dan 6 miljard euro) ruimschoots het beschikbare budget. Voor de Ring Utrecht is 1,2 miljard euro beschikbaar.

 

Een aantal voorgestelde maatregelen uit de "Kracht van Utrecht" en het OV+++ pakket is opgenomen in het VERDERpakket. Met het VERDERpakket investeren regionale overheden 500 miljoen euro in regionaal ov, fiets, mobiliteitsmanagement en lokale wegen. Uitbreiding van wegcapaciteit, zoals voorgesteld in de voorkeursrichting Ring Utrecht, blijft nodig.

 

Klik hier om het rapport te downloaden. 


Deel dit nieuwsbericht: