Home » Nieuws » Bezoek Vaste Kamercommissie Verkeer en Waterstaat

Nieuws september 2009


Bezoek Vaste Kamercommissie Verkeer en Waterstaat

geplaatst op 25 september 2009

Op 25 september kwam de Vaste Kamercommissie Verkeer en Waterstaat met zes leden naar Utrecht om zich te laten informeren over de stand van zaken van de Pakketstudies van VERDER. Het bezoek verliep ontspannen en de Kamerleden waren zeer geïnteresseerd. ’s Middags vond er in het Spoorwegmuseum een Rondetafelgesprek plaats. Voorafgaand aan het Ronde Tafelgesprek sprak de Kamercommissie buiten, voor het Spoorwegmuseum, kort met een aantal leden van bewonersorganisaties en milieugroepen. De  Vrienden van Amelisweerd hadden samen met 16 andere bewonersorganisaties en milieugroepen een demonstratieve erehaag gemaakt om op die manier blijk te geven van hun ongerustheid over de richting die de besluitvorming over de Ring Utrecht zou kunnen nemen.

 

Bij het Rondetafelgesprek waren verschillende maatschappelijke organisaties aanwezig: De ANWB, EVO, Fietsbond, NMU, Kamer van Koophandel Midden Nederland, Kamer van Koophandel Eemland Bewonersoverleg Lunetten, Natuurlijk Vleuterweide, SGLA (bewonersorganisaties Amersfoort) en Bewonerscomité A27 Voordorp. De belangengroepen kregen allen de mogelijkheid hun standpunten rond de Pakketstudies weer te geven. Op deze manier kregen de Kamerleden een goede indruk van het scala aan meningen over de Pakketstudies bij verschillende belangengroepen in de regio. Het UVVB was tevreden over het werkbezoek dat heeft bijgedragen aan een beter beeld van de problematiek in de regio.


Deel dit nieuwsbericht: