Home » Nieuws » Publieksavonden 'Bereikbaarheid Midden-Nederland' ™

Nieuws augustus 2009


Publieksavonden 'Bereikbaarheid Midden-Nederland' ™

geplaatst op 26 augustus 2009

In het najaar van 2009 worden binnen de regio Midden-Nederland publieksavonden over het maatregelenpakket van VERDER georganiseerd. Onderdeel hiervan zijn de oplossingsrichtingen voor de bereikbaarheidsproblemen op de A27/A1/ A28 en knooppunt Hoevelaken binnen de regio Utrecht-Amersfoort-Hilversum.

 

Oplossingen voor bereikbaarheid Midden-Nederland

Binnen de regio Midden-Nederland wordt er van alles gedaan om de bereikbaarheid te verbeteren. In het programma VERDER werken het Rijk en regionale overheden samen aan oplossingen voor de mobiliteitsproblematiek in Midden-Nederland. Een samenhangend pakket maatregelen moet bijdragen aan een betere bereikbaarheid van de regio, nu en in de toekomst. In het VERDERpakket staan bijvoorbeeld maatregelen rond fiets, auto en openbaar vervoer. Daarnaast kijkt VERDER naar leefbaarheid, duurzaamheid, veiligheid en milieu.

De stand van zaken

In de zomer van 2009 heeft VERDER een pakket regionale maatregelen voorgesteld aan de gemeenten in de regio Midden Nederland. Betrokken gemeenteraden nemen dit najaar een besluit over de voorgestelde maatregelen. VERDER heeft ook een aantal oplossingsrichtingen aangedragen voor de verkeersproblemen op de snelwegen A1/A27/A28 en knooppunt Hoevelaken. De maatregelen kunnen gevolgen hebben voor de omgeving, de weggebruikers en ook de omwonenden.

Uitnodiging Publiek

Op deze avonden presenteert VERDER belanghebbenden graag de totstandkoming en inhoud van deze maatregelen. Alle geïnteresseerden zijn van harte welkom. Deze avonden worden gecombineerd met gemeenteraadsbijeenkomsten. Op elke avond worden het VERDERpakket en de oplossingrichtingen voor de snelwegen behandeld. Er wordt ingezoomd op de informatie die voor de betreffende gemeente van belang is.

Procedure

Voor de planstudies A27/A1 A28 en knooppunt Hoevelaken is dit een informele fase. U kunt wel uw mening, aanvullingen of verbetersuggesties geven. Per gemeente wordt een raadsbesluit genomen over de maatregelen in het VERDERpakket. Hierbij wordt de gebruikelijke werkwijze bij een raadsbesluit gevolgd. Informeer hiernaar bij uw gemeente.

Overzicht bijeenkomsten

 • Nijkerk, gemeentehuis, Kolkstraat 27
  Donderdag 3 september 2009, aanvang 20.00 uur
  Onderwerpen: VERDERpakket en knooppunt Hoevelaken
 • Soest, gemeentehuis, Raadhuisplein 1
  Donderdag 17 september 2009, 19.30 uur informatiemarkt, 21.15u raadsbehandeling
  Onderwerpen: VERDERpakket, knooppunt Hoevelaken en A27/A1 en A28
 • Eemnes, gemeentehuis, Zuidersingel 5
  Woensdag 30 september 2009, aanvang 20.00 uur
  Onderwerpen: VERDERpakket, A27/A1
 • De Bilt, gemeentehuis, Soestdijkseweg Zuid 173 Bilthoven
  Donderdag 1 oktober 2009, aanvang 20.00 uur
  Onderwerpen: VERDERpakket, A27

 

In de gemeente Leusden wordt de gemeenteraad op donderdag 3 september geïnformeerd tijdens de "Avond van Leusden". Zie hiervoor de website www.leusden.nl/gemeenteraad.

 

Daarnaast komen de genoemde onderdelen aan de orde in de gemeenteraad van Amersfoort op dinsdag 8 september. Voor actuele informatie over de agenda kunt u terecht op www.amersfoort.nl/gemeenteraad. Deze avond zijn vanaf 20.30 uur ook medewerkers van programmabureau VERDER aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.


Deel dit nieuwsbericht: