Home » Nieuws » Wegverbredingen A27 en A1

Nieuws juni 2009


Wegverbredingen A27 en A1

geplaatst op 17 juni 2009

Tijdens het bestuurlijk overleg tussen Rijk en regio Utrecht zijn afspraken gemaakt over het voorkeursalternatief van de planstudie A27/A1 Utrecht-knooppunt Eemnes-Amersfoort. Uitgangspunt is verbreding van de A27 aansluiting Utrecht Noord-knooppunt Eemnes naar twee keer drie rijstroken met de optie voor een ruimtelijke voorziening, zodat in de toekomst een verbreding naar twee keer vier rijstroken en een nieuwe OV-verbinding tussen Almere en Utrecht mogelijk blijft. Een definitieve keuze voor verbreding van de A1 knooppunt Eemnes-aansluiting Bunschoten van twee naar drie of vier rijstroken is nog afhankelijk van het te bepalen voorkeursalternatief voor het knooppunt Hoevelaken. Volgens planning is dat eind 2009.

 

De procedure rondom de studie naar de doorstroming op de A27 en A1 begon met het openbaar maken van de startnotitie in mei 2008. In de eerste fase van de studie zijn de verschillende alternatieven op hoofdlijnen onderzocht. Het betreft de volgende alternatieven: twee keer drie rijstroken op het gehele traject, twee keer vier rijstroken op het gehele traject en een combinatiealternatief.
In het vervolg van het onderzoek wordt het voorkeursalternatief in detail onderzocht en uitgewerkt voordat met de uitvoering wordt gestart. Tijdens het proces zijn er nog diverse momenten gepland waarop de omgeving inspraak heeft op de plannen.

 

VERDER, mobiliteit in Midden-Nederland
De startnotitie A27/A1 is onderdeel van het samenwerkingsprogramma VERDER, mobiliteit in Midden-Nederland. In VERDER werken de diverse regionale overheden samen aan oplossingen voor de mobiliteitsproblematiek in Midden-Nederland. VERDER ontwikkelt een samenhangend maatregelenpakket. Hierbij onderzoekt VERDER niet alleen de verschillende vervoersmiddelen (auto, openbaar vervoer, fiets), maar ook prijsbeleid, mobiliteitsmanagement, leefbaarheid en goederenvervoer. Daarnaast kijkt ze naar duurzaamheid, veiligheid en milieu.


Deel dit nieuwsbericht: