Home » Nieuws » Insprekers krijgen antwoord

Nieuws mei 2009


Insprekers krijgen antwoord

geplaatst op 29 mei 2009

Op 29 mei zijn de antwoorden op de inspraakreacties naar de insprekers per post verstuurd. Het gaat om 3037 antwoorden voor de Ring Utrecht en 148 voor knooppunt Hoevelaken. In de brief krijgen de insprekers reactie op hun vragen en wordt aangegeven hoe rekening wordt gehouden met aandachtspunten en suggesties. Daarnaast ontvangen de insprekers de Nota van Antwoord; een bundel met antwoorden op de meest voorkomende thema’s. Om alle insprekers zo zorgvuldig mogelijk te informeren krijgen ze ook per post de Richtlijnen meegestuurd.

 

Hebt u ingesproken en onverhoopt na 3 juni nog geen brief ontvangen, dan kunt u contact opnemen met 0800-8002 (gratis landelijke informatielijn). Het is ook mogelijk dat u de brief wilt terugsturen. Bijvoorbeeld omdat er een fout is geslopen in het adres, u post heeft ontvangen van vorige bewoners die hebben ingesproken, of om een andere reden. U wordt dan verzocht de envelop niet terug te sturen, maar een mail te sturen naar het programmabureau VERDER (info@ikgaverder.nl) en de reden of wijziging door te geven.


De inspraakreacties
De inspraakreacties zijn samen met het advies van de onafhankelijke commissie voor de MER gebruikt bij het opstellen van de Richtlijnen. Bij het analyseren van de inspraakreacties is gekeken naar de volgende punten: 1. Welke aandachtspunten zijn er? 2. Welke aspecten zijn vergeten in de startnotitie? 3. Welke suggesties kunnen meegenomen worden in het verdere onderzoek? De Richtlijnen zijn op 18 mei vastgesteld door het Bevoegd Gezag. Voor knooppunt Hoevelaken bestaat het Bevoegd Gezag uit het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, het Ministerie van VROM, de provincie Utrecht en de gemeente Amersfoort. Voor de Ring Utrecht is dat het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, het Ministerie van VROM, de Provincie Utrecht en de gemeente Utrecht.


En nu?
De volgende stap is het vaststellen van de voorkeursalternatieven. De samenwerkende partijen streven ernaar in juli een bestuurlijk voorstel te doen voor deze alternatieven. Daarna volgt een consultatieperiode. Na de consultatie van het publiek en politiek wordt het voorkeursalternatief in het najaar van 2009 vastgesteld. Dan wordt het voorkeursalternatief meer in detail onderzocht alvorens een aanvang kan worden genomen met de uitvoering ervan.
 


Deel dit nieuwsbericht: