Home » Nieuws » Bedrijfsleven en overheid maken afspraken over ‘slim reizen’

Nieuws maart 2009


Bedrijfsleven en overheid maken afspraken over ‘slim reizen’

geplaatst op 19 maart 2009

Het verleiden van de werknemer om op een slimme manier gebruik te maken van het woonwerkverkeer. Met als resultaat dat in 2012 tijdens de spits minimaal 5000 auto’s van de weg zijn verdwenen en het verkeer beter doorstroomt. Dat is de gezamenlijke ambitie van overheden en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven in Midden-Nederland.

Op 18 maart hebben de overheden – vertegenwoordigd in VERDER - samen met de Kamers van Koophandel Midden-Nederland, Gooi-, Eem- en Flevoland, VNO-NCW, MKB-Midden Nederland en EVO afspraken gemaakt om van mobiliteitsmanagement een succes te maken. De acties zijn gericht op verbetering van de doorstroom van het verkeer op de Ring rondom Utrecht en de Driehoek A1/A27/A28. De belangrijkste werkkernen zijn daarvoor uitgekozen, met een doelgroep van in totaal 145.000 werknemers en bijna 100.000 auto’s.


Taskforce Mobiliteitsmanagement
Het convenant tussen de koepelorganisaties en de overheid is onderdeel van de landelijke Taskforce Mobiliteitsmanagement. De Taskforce Mobiliteitsmanagement (TFMM), ingesteld door het kabinet om het aantal filekilometers in de spits te reduceren, bestaat uit vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de sociale partners en de rijksoverheid en wordt voorgezeten door Lodewijk de Waal. De activiteiten van de landelijke Taskforce Mobiliteitsmanagement hebben een positief effect op de bedrijven in de regio Utrecht. De verwachting is dat steeds meer ondernemingen en instellingen op de lopende initiatieven aansluiten.

Bonus met spitsmijden
Afgesproken is dat aan de oostkant van Utrecht de voorbereidingen worden getroffen om werknemers financieel te belonen, wanneer zij buiten de spits rijden. Deze bonus loopt op tot maximaal 1200 euro per jaar. Om telewerken te bevorderen, kunnen werkgevers bovendien gebruik maken van een stimuleringsregeling. Deelnemers aan deze acties krijgen in de auto een ‘On Board Unit’; deze registreert het rijgedrag en houdt bij wat dit betekent voor de financiële bonus.


Met het totale pakket aan maatregelen is een bedrag van ruim 26 miljoen euro gemoeid. De besluitvorming voor de uitvoering ligt bij de betrokken gemeenteraden en bij de Provinciale Staten van Utrecht.

Mobiliteitsmanagement is één van de programma’s van VERDER, mobiliteit in Midden-Nederland. In VERDER werken lokale en regionale overheden samen aan oplossingen voor een betere bereikbaarheid en doorstroming in de regio. Nu en in de toekomst.
Deelnemers van VERDER zijn: provincie Utrecht, Rijkswaterstaat Utrecht, Bestuur Regio Utrecht, Gewesten Eemland en Gooi- en Vechtstreek en de gemeenten Amersfoort, Hilversum en Utrecht.
 


Deel dit nieuwsbericht: