Home » Nieuws » Gemeente Utrecht positief over Nota Mobiliteitsaanpak van Verkeer & Waterstaat

Nieuws november 2008


Gemeente Utrecht positief over Nota Mobiliteitsaanpak van Verkeer & Waterstaat

geplaatst op 3 november 2008

De erkenning dat vertramming van buslijn tussen Utrecht CS en universiteitscentrum De Uithof noodzakelijk is; een investeringsimpuls voor het spoorwegnet rond Utrecht; de ambitie om de capaciteitsproblemen van de ring Utrecht aan te pakken. Allemaal zaken uit de Nota mobiliteitsaanpak van minister Eurlings en staatssecretaris Huizinga, die kunnen rekenen op instemming van de gemeente Utrecht. De Utrechtse verkeerswethouder Tymon de Weger spreekt van een nota met een evenwichtig en realistisch ambitieniveau.

Utrecht is blij met extra investeringen in het regionale OV. Van belang is dat het regionaal OV en het landelijke spoorwegnet worden benaderd als samenhangende netwerken. De stad is verheugd dat het rijk bereid is om financieel bij te dragen aan de Uithoflijn, een nieuwe tramverbinding tussen het stadscentrum en de rand van de stad. Datzelfde geldt voor de rijksbijdrage aan een snelle openbaarvervoerverbinding tussen het Stationsgebied en de wijk Overvecht.

De gemeente Utrecht is uiteraard verheugd over de flinke investeringen in het landelijke spoorwegnet. Voor Utrecht betekent dit op een aantal belangrijke trajecten (Amsterdam, Schiphol, Den Bosch en Arnhem) hogere treinfrequenties voor de intercities en de randstadspoortreinen. In de voornemens voor de periode 2020-2028 wordt terecht ingezet op de overige spoortrajecten van en naar Utrecht. Wat in de nota ontbreekt is een reactie op het initiatiefvoorstel van lokale overheden om een directe treinverbinding langs de A27 aan te leggen tussen Almere-Utrecht-Breda/Dordrecht. Deze AUB-lijn zou heel goed via een publiekprivate samenwerkingsconstructie aangelegd kunnen worden. Het is in ieder geval bemoedigend dat het kabinet de mogelijkheden wil vergroten voor dergelijke PPS constructies bij investeringen in de nationale en regionale infrastructuur.

Tenslotte spoort de Nota Mobiliteitsaanpak goed met de regionale ambities om de fileproblematiek op de ring Utrecht aan te pakken. Op dit moment werken gemeenten Utrecht, Amersfoort en Hilversum, Bestuur Regio Utrecht, provincie Utrecht en Rijkswaterstaat in het project 'Verder' gezamenlijk aan oplossingen voor structurele verbetering van de mobiliteit binnen de ‘draaischijf’ Utrecht.
 

Bron: Gemeente Utrecht


Deel dit nieuwsbericht: