Home » Nieuws » Zachtjes knagen aan de files

Nieuws augustus 2008


Zachtjes knagen aan de files

geplaatst op 15 augustus 2008

Nu de vakantieperiode op haar eind loopt, stromen de wegen langzaam weer vol. Toch neemt voor het eerst sinds jaren het totaal aantal files af, vooral door de hoge brandstofprijzen. Maar er zijn meer manieren die helpen de files stukje bij beetje te verminderen.
 

Op weg naar het kantoor van Rijkswaterstaat in Delft-Zuid loopt het vast op de A13 vanaf Rotterdam. Zul je net zien. Wie zoekt de file dan ook op? Nou, dat doen dus dagelijks enkele honderdduizenden automobilisten. Omdat ze geen andere keus hebben. Tenminste, dat is wat velen denken. Ondanks de tientallen projecten van het ministerie van verkeer en waterstaat om iets aan de files te doen.
 

„Een deel van de mensen heeft een vrije keuze”, zegt Lindy Molenkamp, projectmanager Filevermindering bij Rijkswaterstaat. „We hebben niet de illusie dat we de files helemaal kunnen oplossen. Maar slaag je erin om honderd mensen van de weg te halen, dan heeft dat op de doorstroming toch al een klein effect. We kunnen vertragingen bestrijden en alternatieven bieden, waardoor een reiziger sneller of zonder oponthoud zijn doel bereikt.”

Molenkamp geeft leiding aan meer dan veertig proefprojecten onder de noemer FileProof. Medio december worden alle maatregelen op een verkeerscongres gepresenteerd, maar nu al durft Molenkamp de stelling aan dat alle kleine beetjes helpen. „Als we dit allemaal niet zouden doen, zouden de files misschien nog langer zijn. We halen de scherpe kantjes van de file door onnodige ergernissen te voorkomen.”

Het programma FileProof valt uiteen in drie delen: aanpak van dagelijkse files, van incidentele files en het verleiden tot anders denken en doen. In de eerste categorie vallen praktische oplossingen, zoals belijning, bewegwijzering en afstellen van verkeerslichten. De tweede categorie is gericht op een snelle doorstroming na een ongeval of bij werkzaamheden. De derde categorie geeft reizigers alternatieven voor de auto of voor het moment van reizen. Hieronder volgt een aantal voorbeelden.

1. Belijning en markering

Een doorgetrokken streep tussen de linkerrijstrook en de baan ernaast moet vertraging bij invoegstroken voorkomen.

2. Pijl naar boven

Op nieuwe bewegwijzering op de snelwegen staan de pijlen niet meer naar beneden, maar naar boven, in de rijrichting.

3. Groene golfteam

Het groene golfteam van Rijkswaterstaat gaat bij wegbeheerders –meestal gemeenten– langs om verkeerslichten beter op elkaar af te stellen.

4. Sporenonderzoek

De politie boekt in Noord-Holland flinke tijdwinst in het sporenonderzoek na een verkeersongeval, door het gebruik van een camera die meerdere foto’s per seconde maakt.

5. Blikschade? Zoek een parkeerplaats

Een deel van de adviezen van de overheid is gericht op het voorkomen van verkeersongelukken. Houd afstand, voeg op snelheid in, geef vrachtwagens de ruimte. Gaat het toch mis, maar blijft de schade beperkt, dan luidt het advies: Blikschade? Zoek een parkeerplaats en handel daar de zaken af.

6. Calamiteitenschermen

Als het even kan, moeten auto’s ook uit de berm zo snel mogelijk weg. Kan dat niet, dan helpt een afdekhoes. Is een auto aan het zicht onttrokken, dan scheelt dat vertraging door kijkers. Dat is ook de bedoeling van calamiteitenschermen langs brokstukken op de weg.

7. Anti-ongevalsystemen en hefkussens

Drieduizend vrachtwagens van zestig transporteurs doen mee aan een proef met anti-ongevalsystemen: de chauffeurs krijgen een signaal als hun wagen een andere auto te dicht nadert, bij een onverwachte beweging en als hij onbedoeld van de rijbaan afwijkt. Ook remt de vrachtwagen vanzelf af bij extreme stuurbewegingen. 
8. Op de motor

Bij wijze van proef rijden weginspecteurs van Rijkswaterstaat rond Utrecht en Rotterdam op motoren. Zo zijn ze bij ongevallen en andere incidenten sneller ter plekke, ook als de vluchtstrook in gebruik is als spitsstrook.

9. U-borden

Om het verkeer bij wegafsluitingen zo efficiënt mogelijk om te leiden, worden vaste uitwijkroutes aangegeven met blauwe U-borden.

10. Plus en min

Eenvoudig zijn de tekens + en – om aan te geven of een file in lengte toe- of afneemt.

11. Gratis openbaar vervoer

Ook zijn er veel experimenten uitgevoerd met gratis openbaar vervoer.

12. Spitsmenu

Vanaf deze zomer geven informatieschermen bij honderd publiektrekkers, zoals dierentuinen, attractieparken en congrescentra, een verkeersverwachting.

13. Reistijdvoorspeller

Het Culemborgse bedrijfje Model IT won vorige maand de competitie reistijdverwachting, die door het ministerie van verkeer en waterstaat was uitgeschreven. De voorspeller, die rekening houdt met gebruikelijke files, is te raadplegen via de website van de Verkeers Informatie Dienst (VID), die vorige maand kwam met het opmerkelijk nieuws dat de files afnemen.

14. Vrachtwagens uit de binnenstad

Twintig winkels in Nijmegen maken sinds afgelopen voorjaar gebruik van Binnenstadservice.nl, een distributiebedrijf aan de rand van de stad dat voorraden opslaat en per aardgasauto of ligfiets bij de winkels aflevert. Dat beperkt niet alleen het vrachtverkeer in de binnenstad, maar ook in de file. Leveranciers hoeven immers niet meer in de ochtendspits te rijden om hun spullen af te leveren binnen de venstertijden, als vracht- en bestelwagens in de winkelstraten worden toegelaten. 
15. Met de fiets minder file!

Zelf trappen kan als alternatief niet ontbreken in de reeks projecten. In overleg met de Fietserbond worden deze zomer vijf fietsroutes tot maximaal 15 kilometer verbeterd. Het gaat om asfaltering, verwijdering van obstakels, hogere vaarfrequentie pont, betere bewegwijzering, wijzen op een groene route en promotie.

16. VanAnaarBeter-prijs

Voor het derde jaar stimuleert het ministerie initiatieven van bedrijven en particulieren om de bereikbaarheid te verbeteren met de VanAnaarBeter-prijs.

17. Goed voorbeeld ambtenaren

Intussen geeft Verkeer en Waterstaat het goede voorbeeld door flexibele werktijden, telewerken, dienstfietsen en ov-abonnementen.

18. Regiopoorten

De provincie Gelderland werkt met de NS aan drie regiopoorten, waar automobilisten kort voor de file richting Randstad de snelweg verlaten, hun auto parkeren en overstappen op de trein. De ov-poorten vallen niet onder FileProof.


De resultaten van FileProof en VanAnaarBeter worden op 16 december besproken op een verkeerscongres. Cruciale vraag is of het helpt. Stel dat we alle maatregelen volgend jaar in heel Nederland invoeren, lossen we daarmee dan de files op of is dit alles slechts een druppel op de gloeiende plaat?

„Er is geen wondermiddel”, zegt Lindy Molenkamp. „Dat zie je ook in dichtbevolkte gebieden in de ons omringende landen, waarmee we veel ervaringen uitwisselen. Groeiende mobiliteit hangt samen met welvaart, er is zeer beperkte ruimte en een grote latente vraag: als je een file hebt bestreden komt er vaak weer nieuw verkeer bij. Dus doen we én-én-én: selectief wegen verbreden of aanleggen, prijsbeleid, hinderarm onderhoud, noem maar op. Maatregelen op korte en langere termijn, aan de aanbodkant, maar ook gericht op de vraag naar mobiliteit.”

„De overheid kan veel en doet veel, maar er zijn grenzen. In de supermarkt ontstaan ook dagelijks rijen: geen ondernemer piekert erover om honderd kassa’s neer te zetten en te bemensen, dat kan niet uit – en in het geval van de overheid gaat het om belastinggeld en schaarse leefruimte. De uitdaging is om onnodige files te voorkomen. Burgers en bedrijven kunnen zelf ook veel doen door intelligent met hun eigen mobiliteit om te gaan. Flexibel reizen en werken, dat is de toekomst.”

 


Deel dit nieuwsbericht: