Home » Nieuws » Minder files door slimmer asfaltgebruik

Nieuws juli 2008


Minder files door slimmer asfaltgebruik

geplaatst op 22 juli 2008

UTRECHT - Automobilisten rond Utrecht en Amersfoort krijgen vanaf volgend jaar routeadvies op maat. Dan beginnen twee proeven met zogeheten dynamisch verkeersmanagement.
Die zijn het begin van een systeem dat in 2012 in heel Midden-Nederland moet functioneren. Dat moet ervoor zorgen dat de wegen beter benut worden en de files met tien procent afnemen.
Centraal punt in het systeem is een regionale verkeerscentrale die gevestigd wordt bij het reeds bestaande verkeerscentrum van Rijkswaterstaat op het Utrechtse bedrijventerrein Papendorp.
De provincie en de gemeente Utrecht hebben deze week formeel besloten mee te doen aan het project. De gemeente Utrecht steekt er drie miljoen euro in, de provincie en de stadsregio het dubbele. Onder meer de gemeenten Amersfoort en Hilversum vullen dat bedrag aan tot twintig miljoen euro.
Daarvoor moet uiteindelijk de verkeerscentrale gerealiseerd worden, maar ook een netwerk van camera’s en detectiepunten langs provinciale en gemeentelijke in- en uitvalswegen, waarmee in de centrale te zien is waar het verkeer vastloopt en waar juist nog ruimte is op de weg. Die gegevens worden gevoegd bij die van Rijkswaterstaat. Op basis daarvan kan de automobilisten met elektronische informatieborden langs de weg een route-advies gegeven worden.
Vanuit de centrale kunnen vervolgens de verkeerslichten daarlangs beïnvloed worden. Dat maakt een groene golf mogelijk, waarbij de lichten telkens op groen springen. Daarmee kan de doorstroming bevorderd worden.
Het is volgens Ron van Dopperen van de provincie Utrecht niet de bedoeling sluipverkeer op smalle provinciale wegen te bevorderen. Eerder moet gedacht worden aan het beter benutten van de provinciale weg tussen Amersfoort en Utrecht en de Zuilense Ring ten noorden van de stad. Dat zijn de twee plaatsen waar volgend jaar de experimenten van start gaan.
Het dynamische verkeersmanagement loopt vooruit op de grootschalige aanpak van de wegen rond Utrecht en in de driehoek met Amersfoort en Hilversum. Daarvoor is maximaal 3,1 miljard euro beschikbaar.
De contouren van die aanpak worden in het najaar zichtbaar als de resultaten van de verkenningen beschikbaar komen. Uitvoering van de maatregelen is aan de orde vanaf 2014.
Overigens bestaat dat pakket niet alleen uit de verbreding van snelwegen en de aanpassing van knooppunten, maar ook uit verbetering van openbaar vervoer, fietsvoorzieningen en de aansluiting van de verschillende vervoersmogelijkheden op elkaar. Het dynamisch verkeersmanagement is er ook een onderdeel van.

De branche-organisatie voor het wegvervoer Transport en Logistiek Nederland heeft al enthousiast gereageerd op de oprichting van een regionale verkeerscentrale.

 

www.ad.nl


 


Deel dit nieuwsbericht: