Home » Nieuws » Files kosten jaarlijks 3 miljard

Nieuws juli 2008


Files kosten jaarlijks 3 miljard

geplaatst op 23 juli 2008

Het gemiddelde tijdverlies op de snelweg is in zes jaar tijd met ruim vijftig procent gestegen. Dat stelt het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) vandaag in zijn jaarlijkse Mobiliteitsbalans.

Volgens het onafhankelijke orgaan binnen het ministerie van Verkeer en Waterstaat zijn de oorzaken van vertragingen op autosnelwegen nauwelijks verrassend te noemen. Zowel de bevolking als het autobezit en de economie zijn immers gegroeid. Wat wél opmerkelijk genoemd mag worden, is dat sinds 2003 de vertraging op snelwegen sneller toeneemt dan het aantal auto's. Zo groeide het verkeer over de gehele periode met slechts 13 procent, terwijl de reistijdverliezen met maar liefst 53 procent stegen.

Vooral in de Randstad wordt het "asfalt" zo intensief gebruikt, dat zelfs de kleinste verkeerstoename al direct kan leiden tot groter fileleed. In de vorige eeuw hielden files en verkeersgroei min of meer gelijke tred. Het KiM denkt dat het al loont als bijvoorbeeld de kleine groep recreatieve automobilisten ervan wordt overtuigd de spits te mijden. Verder dringt het instituut aan op het gespreid met vakantie gaan en ziet het in te veel op- en afritten en een gebrek aan regionale parallelle wegen fileveroorzakende punten.

De onderzoekers verwachten daarentegen dat de kilometerheffing, die het kabinet vanaf 2011 langzaam wil invoeren, de groei van het verkeer met vermoedelijk tientallen procenten zal afremmen. Ook voorspellen zij dat over twintig jaar, als gevolg van de bevolkingskrimp, de groei van de mobiliteit zal afnemen. Dat de toename van het reistijdverlies de afgelopen jaren bij 53 procent is gebleven, is te danken aan de aanleg van nieuwe wegen en extra rijstroken. Ook roemt het KiM het 'massale uitwijkgedrag' van automobilisten en vrachtwagenchauffeurs om de spits te mijden, alsmede een uitdijende groep thuiswerkers.

Overigens kost het reistijdverlies de economie jaarlijks tussen de 2,7 en 3,3 miljard euro. In dit bedrag zijn ook schades meegerekend als slaapgebrek, doordat mensen vroeger van huis gaan om files te ontlopen, en het door kennissen of familie ophalen van kinderen bij de crèche, als de ouders in het verkeer vast staan. Over files gesproken: minister Eurlings (Verkeer) wil op de zogeheten 80 kilometerzones rond de grote steden experimenteren met dynamische of variabele snelheden. Als die proeven positief uitpakken, zou dat het einde kunnen betekenen van de vaste 80 kilometerzones, liet de CDA'er de Kamer vandaag weten.

 

www.staatscourant.nl

 


Deel dit nieuwsbericht: