Home » Nieuws » Utrecht wijst nieuwe verbindingsweg door/om Leidsche Rijn af

Nieuws februari 2008


Utrecht wijst nieuwe verbindingsweg door/om Leidsche Rijn af

geplaatst op 15 februari 2008

Als een van de samenwerkende partijen binnen het Utrechts Verkeer en Vervoer Beraad (UVVB) plaatst gemeente Utrecht twee kanttekeningen bij de te verrichten Pakketstudie Ring Utrecht dat onder VERDER valt.

De Pakketstudie Ring Utrecht maakt deel uit van een breed - op de toekomst gericht - onderzoek naar verbetering van de bereikbaarheid per auto, openbaar vervoer en fiets van het centrum van ons land. De kanttekeningen van de gemeente Utrecht hebben betrekking op een mogelijke verbinding tussen de A12 en A2 om of door Leidsche Rijn en op een opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht, die deel uitmaakt van de verbinding A2 en A27.

Bij het onderzoek naar een mogelijke verbinding tussen de A12 en A2 - een doorgetrokken Noordelijke Randweg Utrecht - plaatst de gemeente een kritische kanttekening. Utrecht vindt een nieuwe schakel in de Ring Utrecht om of door Leidsche Rijn niet acceptabel.
De stad constateert – op basis van voorlopige modelmatige berekeningen - dat zo’n nieuwe schakel in de Ring Utrecht nauwelijks de verkeersdruk op de knooppunten Oudenrijn-Lunetten en Rijnsweerd vermindert. En dat deze marginale meerwaarde daarom niet opweegt tegen de gevolgen voor de leefbaarheid in Leidsche Rijn (met name geluid en luchtkwaliteit) en tegen de aanzienlijke investeringskosten. Ook voor de verkeersontsluiting van Leidsche Rijn heeft een dergelijke schakel weinig waarde. De gemeente Utrecht gaat er vanuit dat de door andere partijen gewenste studie extra argumentatie zal bieden om af te zien van deze verbinding.

Een tweede kanttekening plaatst de gemeente bij het onderzoek naar opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht - onderdeel van de verbinding tussen de A2 en A27 -. Utrecht stelt voor - vanuit oogpunt van leefbaarheid (met name geluid en luchtkwaliteit) - een maximumsnelheid van tachtig kilometer per uur als uitgangspunt te nemen.

 


Deel dit nieuwsbericht: