Home » Nieuws » Ontwerptracébesluit A27/A12 Ring Utrecht vanaf 10 mei ter visie

Ontwerptracébesluit A27/A12 Ring Utrecht vanaf 10 mei ter visie

geplaatst op 6 april 2016

 

* Update 21 juni 2016: De periode van tervisielegging is inmiddels afgelopen. Alle ontvangen zienswijzen worden behandeld en beantwoord. De beantwoording van de zienswijzen kunt u lezen in de Nota van Antwoord. Deze zal naar verwachting in de eerste helft van 2017 verschijnen. *

 

Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu heeft het ontwerptracébesluit (OTB) en het milieueffectrapport (MER) A27/A12 Ring Utrecht vastgesteld. Het OTB en het MER liggen van 10 mei tot en met 20 juni 2016 ter inzage.

 

Met de aanpak van de A27 en de A12 verbetert de doorstroming en verkeersveiligheid van het verkeer rondom Utrecht. Tegelijkertijd worden er maatregelen genomen om de kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren.

 

Minister Schultz: “Het is mooi dat we deze belangrijke mijlpaal hebben bereikt. Met dit project zorgen we er voor dat de bereikbaarheid flink verbetert. Dat is goed voor de regio en goed voor de economie. Daarnaast halen we sluipverkeer uit de stad en krijgt Utrecht een mooie Groene Verbinding over de weg.”

 

Het probleem

De Ring Utrecht is de draaischijf van het Nederlandse snelwegennetwerk. Veel mensen maken dagelijks gebruik van de weg om hun bestemming te bereiken. De afgelopen jaren hebben daarom meerdere wegen rondom Utrecht al extra capaciteit gekregen. De A12 aan de zuidkant en de A27 ten oosten van Utrecht zijn nog niet aangepakt. Hier staan dan ook nog elke dag files.

 

De oplossing

Om ervoor te zorgen dat het verkeer vlot en veilig kan doorstromen wordt de capaciteit van de A27 en A12 vergroot door het toevoegen van extra rijstroken. Het ontweven van verkeersstromen op de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd is daarnaast een belangrijk onderdeel van het project. Voor een betere verkeersveiligheid verdwijnt de verbindingsboog van de A28 naar de A27, de zogenoemde ‘Varkensbocht’. Het project levert een bijdrage aan het oplossen van de knelpunten 4, 18, 32, 37 en 39 uit de File Top 50.

 

Op de A27 bij landgoed Amelisweerd wordt over een deel van de verbrede bak een Groene Verbinding aangelegd, waarmee de verbinding tussen de stad en het landgoed Amelisweerd verbetert. Stil asfalt en geluidsschermen zorgen ervoor dat de geluidsbelasting op veel plekken afneemt ten opzichte van de huidige situatie.

 

De werkzaamheden vinden plaats tussen 2018 en 2026. Met het project is ruim 1,1 miljard euro gemoeid.  

 

Indienen zienswijzen
In de MER staan de verwachte milieugevolgen van de plannen. Het OTB beschrijft de uitwerking van de wegvernieuwing, inpassing van de weg (het tracé) in de omgeving en maatregelen voor leefbaarheid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan geluid en natuurcompensatie. Belanghebbenden kunnen reageren op deze plannen. In een zienswijze kunnen ze ingaan op alle onderdelen van het OTB en het MER.

 

Waar kunt u het OTB en MER inzien?
Rijkswaterstaat organiseert een aantal informatieavonden om de plannen verder toe te lichten. Ook heeft u tijdens de informatieavonden de gelegenheid om een mondelinge zienswijze in te dienen. In de bijlage vindt u de data en locaties van de informatieavonden.

 

Het OTB en MER liggen van 10 mei tot en met 20 juni 2016 ter visie. Dit is na de meivakantie van Midden-Nederland, zodat er gedurende de ter inzageperiode van zes weken voldoende gelegenheid is om een zienswijze op te stellen.

 

Gedurende deze periode ligt het OTB en MER tijdens reguliere openingstijden ter inzage op de volgende locaties: 

  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6 in Den Haag
  • Het provinciehuis van de provincie Utrecht, Archimedeslaan 6 in Utrecht
  • Het kantoor van Rijkswaterstaat Midden-Nederland, Griffioenlaan 2 in Utrecht 
  • Het Stadskantoor van gemeente Utrecht, Stadsplateau 1 in Utrecht
  • Het gemeentehuis van Bunnik, Singelpark 1 in Odijk
  • Het gemeentehuis van Houten, Onderdoor 25 in Houten
  • Het kantoor van Hoogheemraadschap Stichtse Rijlanden, Poldermolen 2 in Houten
  • Het gemeentehuis van Zeist, Het Rond 1 in Zeist
  • Het gemeentehuis van Nieuwegein, Stadsplein 1 in Nieuwegein
  • Het gemeentehuis van De Bilt, Soestdijkseweg Zuid 173 in Bilthoven

Alle stukken zijn vanaf 10 mei ook digitaal in te zien via www.ikgaverder.nl en www.platformparticipatie.nl. Op deze laatste website vindt u dan ook het zienswijzeformulier. 

 

Verdere procedure
Op basis van alle documentatie, zienswijzen en adviezen bereidt Rijkswaterstaat het tracébesluit (TB) voor. Vervolgens stelt de minister van Infrastructuur en Milieu het TB vast. Ook het Tracébesluit wordt weer zes weken ter inzage gelegd. Wie op het TB wil reageren door middel van een beroep bij de Raad van State, moet ook een zienswijze hebben ingediend op het OTB.


Deel dit nieuwsbericht: