Home » Nieuws » Technische onderzoeken A27 Ring Utrecht

Technische onderzoeken A27 Ring Utrecht

geplaatst op 16 november 2015

Voor de aanpak van de A27 bij Utrecht heeft Rijkswaterstaat de afgelopen jaren een aantal technische onderzoeken uitgevoerd. De resultaten van deze onderzoeken zijn opgenomen in een samenvattende koepelnotitie.

 

Tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd is de A27 in de jaren tachtig voor een groot gedeelte aangelegd in een verdiepte ligging, onder het grondwaterniveau. Om het grondwater tegen te houden is gebruik gemaakt van een betonnen bak, ter hoogte van Amelisweerd en een folieconstructie ten zuiden van de betonnen bak. De betonnen bak kan technisch worden verbreed zonder dat er problemen ontstaan met het grondwater. Aanpassen of verleggen van de folieconstructie is geen optie, maar bleek ook niet nodig te zijn, omdat de ontwerpers erin geslaagd zijn de verbreding zodanig uit te voeren dat deze binnen de folieconstructie past.

 

Voor de beheersing van de risico's van het bouwen in de folieconstructie zijn diverse onderzoeken gedaan. Daaruit blijkt dat er meerdere bouwmethoden mogelijk zijn. Deze zijn beoordeeld op hun kansen en risico’s. De methodes verschillen onderling in uitvoeringswijze, randvoorwaarden en effecten.

 

Er is nu nog geen keuze gemaakt voor een (combinatie van) bouwmethode(n). Samen met de markt zal de bouwmethode straks worden bepaald. Ook is het mogelijk dat de markt nog een andere uitvoeringsmethode introduceert. Voor alle methoden geldt dat voorafgaand aan de keuze een integrale belangenafweging van voor- en nadelen wordt gemaakt.


Deel dit nieuwsbericht: