Home » Nieuws » Ring Utrecht: keuze vormgeving knooppunt Rijnsweerd

Ring Utrecht: keuze vormgeving knooppunt Rijnsweerd

geplaatst op 1 december 2014

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft een keuze gemaakt voor de vormgeving van knooppunt Rijnsweerd als onderdeel van de planstudie Ring Utrecht A27/A12. De Minister heeft gekozen voor variant 4C, inclusief een extra inpassingsopgave bij de Utrechtseweg en volgt daarmee het advies van de regionale overheden.

 

In juni 2014 is de Voorkeursvariant voor de Ring Utrecht vastgesteld. Hierin staatomschreven welke maatregelen (wegaanpassing, ontweven van verkeersstromen etc) op de Ring Utrecht (de A27 en de A12) worden genomen om de doorstroming en verkeersveiligheid te verbeteren. Daarnaast staat in de Voorkeursvariant beschreven hoe wordt omgegaan met de inpassing van de weg in de omgeving en de diverse leefbaarheidsaspecten.

 

Voor knooppunt Rijnsweerd was in de Voorkeursvariant nog geen definitieve keuze gemaakt. De belangrijkste reden hiervan is dat er meer tijd nodig was om het ontwerp zo vorm te geven dat via aansluiting Utrecht-Centrum ook de richtingen A27-Breda en A12-Arnhem bereikbaar zijn.Er zijn diverse varianten ontworpen die deze bereikbaarheid wel mogelijk maken. Deze zijn in juni, tijdens de informatieavonden over de Voorkeursvariant, aan de bezoekers getoond.

 

De varianten zijn de afgelopen maanden beoordeeld op de aspecten verkeer en doorstroming, ontwerp en verkeersveiligheid, maakbaarheid, kosten, geluid en ruimtelijke beleving. Mede op basis van deze beoordeling, de informatie die is opgehaald bij regionale overheden en de omgeving tijdens de informatieavond op 3 november, is doorgestudeerd richting een optimalisatie van de varianten. In afstemming tussen Ministerie en de regionale overheden is na 3 november een tweetal varianten uitgewerkt (4C en 5C). Nu is gekozen voor variant 4C.

 

In de achtergrondnotitie vindt u een beschrijving van de verschillende varianten en de specifieke aandachtspunten per variant. Bij de documenten vindt u onder andere ook de brief van de Minister aan de regionale partijen met daarin haar besluit tot variant 4C. De Minister kondigt in de brief ook aan dat ze (gesteund door de regionale partijen) bij de kruising van de A27 met de Utrechtseweg extra aandacht zal schenken aan de leefbaarheid en inpassing.

 

De gekozen variant wordt, samen met de Voorkeursvariant verder uitgewerkt in het OntwerpTracébesluit, dat conform de huidige (geactualiseerde) planning medio 2016 wordt verwacht. 

  


Deel dit nieuwsbericht: