Home » Nieuws » Ring Utrecht: voorkeursvariant vastgesteld

Ring Utrecht: voorkeursvariant vastgesteld

geplaatst op 13 juni 2014

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft vandaag de voorkeursvariant voor de Ring Utrecht A27/A12 naar de Tweede Kamer gestuurd. De voorkeursvariant is een uitwerking van het voorkeursalternatief uit 2010. Daarin is gekozen voor de aanpak van de A27 tussen Houten en Bilthoven, de A28 tussen Utrecht-Centrum en De Uithof en de A12 tussen de knooppunten Oudenrijn en Lunetten. In het voorkeursalternatief is ook gekozen voor een systeem waarbij sprake is van ’ontweven’ van verkeersstromen (gescheiden rijbanen) op de A27 tussen de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd.

 

De uitwerking heeft plaatsgevonden in overleg met de regionale besturen en is vastgesteld na consultatie van omwonenden en belanghebbenden. Een belangrijk onderdeel van de voorkeursvariant is de nadere inpassing van de weg in het stedelijke gebied. Zo is gebleken dat het park De Koppel in Lunetten en de groenstrook bij Voordorp ook na aanpassing van de weg gespaard kunnen blijven. Ter hoogte van het landgoed Amelisweerd wordt de A27 met 15 meter aan beide zijden verbreed. Om de stad en het landgoed beter met elkaar te verbinden is eerder gekozen voor een overkapping van de A27 ter hoogte van Amelisweerd: de Groene Verbinding.

 

De minister heeft op advies van de regio en bewoners daarnaast besloten dat de 15 miljoen euro voor extra inpassingsmaatregelen worden besteed aan meer geluidswerende voorzieningen. Ook is ervoor gekozen de bocht bij knooppunt Rijnsweerd (vanuit de richting Amersfoort naar het zuiden) te vervangen door een compacter ontwerp waardoor er een veiligere situatie ontstaat en minder extra ruimte nodig is.

 

De voorkeursvariant is een tussenstap op weg naar het Ontwerp Tracébesluit (OTB) dat eind 2015 wordt vastgesteld. De komende tijd worden de plannen verder uitgewerkt en vinden onderzoeken plaats naar de milieueffecten en te nemen maatregelen voor een betere leefbaarheid. De start van de uitvoering van de het project Ring Utrecht is voorzien vanaf 2018.

 

Een beschrijving van de Voorkeursvariant, de brief naar de Tweede Kamer en alle andere onderliggende documenten vindt u het gedeelte documenten.


Deel dit nieuwsbericht: