Home » Nieuws » Informatieavond Verkeer

Informatieavond Verkeer

geplaatst op 10 september 2012

Milieucentrum Utrecht / Mobiliteitsplatform Utrecht, Natuur en Milieufederatie Utrecht en Rijkswaterstaat organiseren een informatieavond over verkeer op donderdagavond 20 september. De avond wordt georganiseerd om algemene kennis over verkeer, verkeersmodellen en -berekeningen te delen. Een aantal voorbeelden uit de planstudie Ring Utrecht wordt nader toegelicht. Daarnaast wordt kort ingegaan op de stand van zaken van het project Ring Utrecht A27/A12.

Datum: Donderdagavond 20 september 2012
Locatie: Provinciehuis Utrecht
Archimedeslaan 6, 3584 BA Utrecht
Let op: de provincie is dit jaar verhuisd naar bovenstaand adres

Programma:
• Inloop / ontvangst 19:30 uur
• Toelichting stand van zaken project Ring Utrecht 19:45 uur
• presentatie Verkeer 20:00 uur
• vragen/discussie 21.00 tot 21:30 uur

Deelname is gratis
Aanmelding verplicht – mail naar ringutrecht@milieucentrumutrecht.nl of bel MCU 030 2367240. Er is plaats voor maximaal 60 personen. Met dank aan de Provincie Utrecht voor het ter beschikking stellen van de zaal op de nieuwe locatie.

Achtergrond
In november 2011 hebben bovenstaande organisaties een informatieavond over de nieuwe wet geluidhinder (SWUNG) georganiseerd. Deze avond is door deelnemers als erg nuttig ervaren. Tijdens de meedenksessies die het project planstudie Ring Utrecht A27/A12 in december 2011 organiseerde, is het verzoek gekomen om eenzelfde avond over het thema luchtkwaliteit te organiseren, gecombineerd met ontwikkelingen op het gebied van maatregelen tegen overlast van geluid en (vervuilde) lucht. Deze bijeenkomst heeft plaatsgevonden in februari van dit jaar. In navolging van deze bijeenkomsten wordt er nu een avond over verkeer, verkeersmodellen en –berekeningen georganiseerd.
Tijdens de avond deelt Rijkswaterstaat haar kennis over verkeer; berekeningen, modellen en cijfers, hoe gaan we daar mee om? De planstudie Ring Utrecht is hierbij het uitgangspunt. Uiteraard is er gelegenheid om vragen te stellen en aandachtspunten te bespreken.
 


Deel dit nieuwsbericht: