Home » Nieuws » Concept Richtlijnen Ring Utrecht en Knooppunt Hoevelaken

Concept Richtlijnen Ring Utrecht en Knooppunt Hoevelaken

geplaatst op 22 april 2009

De commissie m.e.r. heeft, mede op basis van de inspraakreacties, een advies voor de planstudies Ring Utrecht en Knooppunt Hoevelaken opgesteld (maart 2009). Dit advies is hier terug te vinden onder het kopje "adviezen".

 

Op basis van het advies van de commissie m.e.r. zijn concept-Richtlijnen opgesteld voor beide planstudies. De concept-Richtlijnen worden op 21 en 28 april behandeld door de regionale partijen die samen met het rijk het Bevoegd Gezag vormen.

 

Het Bevoegd Gezag bestaat bij de Ring Utrecht uit de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM en de colleges van de Gemeente Utrecht en de Provincie Utrecht. Voor knooppunt Hoevelaken zijn dit de ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM en de colleges van de Gemeente Amersfoort en de Provincie Utrecht.


Naar verwachting worden de Richtlijnen op 18 mei definitief vastgesteld door het Bevoegd Gezag. In onderstaand schema kunt u zien in welke fase van het proces de planstudies zich bevinden (gele pijl).

 

Wanneer de Richtlijnen zijn vastgesteld, ontvangen alle insprekers een antwoord op hun inspraakreactie. De Nota van antwoord en de vastgestelde Richtlijnen komen op www.ikgaverder.nl.
De vastgestelde Richtlijnen en de onderzoeksresultaten uit de eerste fase van de planstudies worden gebruikt om te komen tot een voorkeursalternatief. Door de bestuurders is de wens uitgesproken in juli 2009 een voorstel te doen voor een voorkeursalternatief.


Deel dit nieuwsbericht: